Do Oravskej galérie stále láka zrekonštruovaná Posledná večera

670

Oravská galéria v Dolnom Kubíne vo svojom sídle, v Župnom dome v Dolnom Kubíne, ešte do 16. júna pozýva na výstavu Stana Lajdu Leonardova Posledná večera. Počas nedávnej Noci galérií a múzeí pripravila aj tvorivé podujatie pre rodiny s priliehavým názvom Z Leonardovho strateného denníka. Mimoriadne atraktívne bolo stretnutie s autorom a ním komentovaná prehliadka výstavy Leonardova Posledná večera, ktorá je vlastne reálnou rekonštrukciou slávneho diela tohto akademického maliara, ilustrátora a umeleckého reštaurátora. Mnohí návštevníci múzea využili možnosť vypočuť si autora a položiť mu otázky, ako aj kúpiť si jeho výnimočnú knihu Posledná večera Leonarda z Vinci, ktorú nedávno vydalo Artfórum.

Obálka unikátnej a hodnotnej knihy o nesmrteľnom umeleckom diele

Viac o nej nájdete aj na našom portále https://literarnytyzdennik.sk/k-vystave-aj-unikatna-kniha-o-poslednej-veceri/