V piešťanskej knižnici čítajú deťom cez web

512

Mestská knižnica v Piešťanoch, známa viacerými svojimi dlhodobými aktivitami orientovanými na detských čitateľov (pripomíname aspoň výborný a potrebný Festival rozhlasových rozprávok ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe), si počas tohto obdobia, v ktorom je pre koronavírus pre verejnosť zatvorená, pripravila pre deti projekt s cielene nedvojznačným názvom Čítame cez web.

Prostredníctvom webových videí (dramatizovaných čítaní, tvorivých dielní a aj hravých kvízov) knižnica prezentuje detskú literatúru – autorov literárnych textov a ilustrácií – a tak mimoriadne hravo a pútavo dopĺňa vedomosti detí práve v oblasti literatúry.

Týmto aktívnym a invenčným spôsobom reaguje na aktuálnu situáciu, počas ktorej sa deti musia vzdelávať iba z domu, nemôžu navštevovať knižnicu a tvorivo sa zúčastňovať na jej aktivitách a ani požičať si knižky. Ako nám povedala riaditeľka knižnice Ing. Margita Galová,“ …cieľom projektu je nielen výchova k čítaniu, ale aj rozšírenie možností pozitívneho trávenia voľného času.”

Týmto hravým spôsobom piešťanská knižnica pre deti a rodičov pripravila zatiaľ rozprávkové príbehy významných slovenských spisovateľov, spomenieme aspoň Pavla Dobšinského, Máru Rázusovú-Martákovú, Máriu Ďuríčkovú, Ľudmilu Podjavorinskú, Jozefa Cígera Hronského, Jána Uličianskeho, Daniela Heviera… Z ilustrátorov Vlada Krala, Miloša Koptáka, Katarínu Ilkovičovú, Martinu Matlovičovú

Spomínané videá sú dostupné na YouTube aj sledovať ich môžete aj cez Facebook.

Foto: archív MK Piešťany