V Prahe pokračuje Festival slovenskej tvorby pre deti – jeho náplňou je prezentácia literatúry a jej tvorcov prostredníctvom pestrých multikultúrnych aktivít

512