V Prahe udelili Cenu Miroslava Ivanova

653

Už po osemnásty raz udeľovali v Prahe 12. mája 2018 pri príležitosti Sveta knihy Ceny Miroslava Ivanova za literatúru faktu. Cenu za trvalý prínos do českej a slovenskej literatúry faktu získal Jozef Leikert. V Českej republike mu vyšlo pätnásť kníh a v súčasnosti je najprekladanejším slovenským spisovateľom u našich západných susedov. Jeho doménou sú témy druhej svetovej vojny a významné osobnosti Slovenska.


Citácia:
Cena Miroslava Ivanova. In: Literárny týždenník, č. 21 – 22, ročník: XXXI, vyšlo 6. 6. 2018, Index 49246, ISSN 0862-5999, E. č. MK SR: EV 3136/09, s. 15.

Ilustračné foto: pixabay.com