V ružomberskej knižnici bude rozhovor o histórii mesta

535

Mestská knižnica v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovateľov a Žilinská odbočka SSS pozývajú na RENDEZVOUS POD SCHODMI 40, ktorý predstavuje rozhovor venovaný histórii mesta Ružomberok sa uskutoční 29. 1. 2020 o 16. hodine
Hostia večera: PhDr. Peter Vítek, historik, autor literatúry faktu a Mgr. Zdenko Ďuriška, publicista, genealóg.

PhDr. Peter Vítek je historik, autor literatúry faktu, publicista, heraldik, genealóg, pedagóg, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči – pracovisko Archív Liptovský Mikuláš. Má na svojom konte desiatky publikácií z rôznych oblastí dejín Liptova. Okrem iných je autorom publikácií: Erby miest a obcí Liptova (Tranoscius 2009), Prvá svetová vojna a Liptov (Liptovské múzeum, 2014). Kniha získala prestížne ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Niektoré z titulov, ktorých je Peter Vítek spoluautorom: Slovenskí lekári v zahraničí II. (2013), Lexikón erbov šľachty na Slovensku III.- Oravská stolica (2007), Z minulosti Liptovského Hrádku (2006), kniha povestí Z liptovskej truhlice (2004).

Mgr. Zdenko Ďuriška je historik, autor literatúry faktu, publicista, genealóg, podpredseda Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti, vedúci oddelenia v Národnom biografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, potom bol pracovníkom Matice slov. Od roku 1990 pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine. Autor publikácií Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti (2007), Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (2007). Venuje sa výskumu dejín významných slovenských rodov. Podieľal sa na tvorbe viacerých slovníkov a encyklopédií.