V stánkoch hľadajte Literárny týždenník 15 – 16/2021!

885

Z OBSAHU: GLOSA: Právo na občiansku povinnosť (D. Mikolaj) + VÝZVA: Pomôžme si sami!: Na záchranu Slovenských pohľadov (B. Šikula, šéfredaktor SP) + FILM: Berlinale v malom formáte (E. Rothe) + REPORTÁŽ: Kultúrny život vo Vysokých Tatrách v čase pandémie (J. Bendík) + LITERATÚRA – PRÍLOHA PRE SLOVENSKÚ PÔVODNÚ A PREKLADOVÚ LITERÁRNU TVORBU K TATRANSKEJ LITERÁRNEJ JARI – POÉZIA: Miroslav Bielik: Organ v Tatrách; Peter Mišák: Tatranský fragment; Ján Tazberík: Tatranský
dážď; Radomir Andrić: Vysoké Tatry v tieni Franza Kafku; Štefan Cifra: Vysoké Tatry po kalamite; Margita Ivaničková: Osamelosť lesných chodcov; Martin Vladik: Pod ovčími rúnami; Lydie Romanská: Vzpomínka na Tatry – Spomienka na Tatry; Ivan Negrišorac: Spi, spi básnik: Milanovi Rúfusovi; Jaroslav Rezník: Choč; Zoran Đerić: Kafka, brat; František Ruščák: Reflexie tatranské; Miroslav Demák: Tri srbské básne – Dragan Jovanović Danilov: Babičky, Jeremija Lazarević: Pred polnocou básnici, po polnoci medveď a Veselin
Mišnjić: Prečo les vo Vysokých Tatrách rastie pod zemou + ESEJE: Milan Blahynka: O otázke prekladania z jazykov najbližších + Pavol Dinka: Jeden (pandemicko-jarný) deň so sebou samým + JAZYKOVEDA: Slovenčina, neplač! (J. Šimulčíková) + RECENZIE + SERVIS + FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI