V stánkoch hľadajte Literárny týždenník 25 – 26/2021!

1248

ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ PRINÁŠA AKTUÁLNE AJ TIETO TÉMY A ČLÁNKY:

Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov sa uskutoční 15. júla 2021 v Bratislave – v budove Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej 1

VYPOČUJTE SI

Na Rádiu Devín v Ars litere sa zhovára dramaturg a redaktor BORIS BRENDZA

v rubrike Literárne časopisy dnes:

s literárnym vedcom JÚLIUSOM LOMENČÍKOM, vedúcim redaktorom Orla tatranského – a s básnikom ANDRIJANOM TURANOM, redaktorom časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky (30. 6. 2021)

s prozaikom BYSTRÍKOM ŠIKULOM, šéfredaktorom Slovenských pohľadov – na literatúru umenie a vedu (2. 6. 2021)

s básnikom ŠTEFANOM CIFROM, šéfredaktorom Literárneho týždenníka – časopisu SSS (5. 5. 2021)

v rubrike Spisovatelia v rozhlase:

so spisovateľom JOZEFOM MIKLOŠKOM, autorom literatúry faktu, blogerom, matematikom, bývalým politikom a diplomatom, členom SSS a jeho pred­stavenstva a prezidentom Pí-klubu

so spisovateľom JOZEFOM ZAVARSKÝM  – TEOFILOM KLASOM – básnikom, pokračovateľom katolíckej moderny, členom SSS a jeho pred­stavenstva (18. 6. 2021)

Cenu Literárneho fondu za slovenskú pôvodnú literatúru za rok 2020 získal román Kvet medzi priepasťami od BYSTRÍKA ŠIKULU

CENA RUDOLFA FABRYHO 2020 – slávnostné vyhlásenie výsledkov básnickej súťaže (30. 3. 2021) – s B. BRENDZOM a Š. CIFROM v Ars litere na Rádiu Devín sa zhovára redaktorka ZUZANA BELKOVÁ

Knižné novinky Vydavateľstva SSS a SSS (ako vydavateľa)

JUBILEÁ ČLENOV SSS

Knižné novinky členov SSS

Dotyky – časopis SSS pre mladú literatúru a umenie