V žiare Slnka a ohňa

719

Televízia TA3
Relácia Portrét: Akademická maliarka Ingrid Zámečníková
Scenár: Simona Frantová
Réžia: Simona Frantová a Martin Beňuška

V relácii Portrét televízia TA3 predstavuje osobnosti slovenského spoločenského, kultúrneho a politického života. Koncom septembra sme sa zoznámili s dielom Ingrid Zámečníkovej, akademickej maliarky citlivého vnímania okolitého sveta Jej inšpiratívne námety pochádzajú z viacerých zdrojov – z Podjavoriny, kde trávila detstvo, z rodiska gréckych mýtov, v ktorom istý čas žila s manželom, aj z bratislavského mestského ruchu. Jej obrazy sú plné žiarivých farieb, jagavého zlatého lesku a oslobodzujúceho pokoja.

V spojení s farebnou lávou sklenených plastík, ktoré vytvára Zámečnikovej syn, talentovaný umelecký sklár Achilleas Sdoukos, sme svedkami rodinného umeleckého súzvuku. Matka a syn sa stretávajú v spoločnom ateliéri a ich tvorba je naplnením dávnej túžby po harmónii, ktorá nastáva všade tam, kde krása farby, tónu, tvaru či slova nachádzajú jednotu a vzájomné prepojenie. Toto prepojenie je prínosom pre tvorbu oboch umelcov.

Portrét na TA3 otvoril divákom svet obrazov nadanej umelkyne, a zároveň dal nahliadnuť do jej života. Ten na rozdiel od jej impresionisticky farebných diel je priam magicky čistý, oslobodený od veľkých gest či pomyselného bohémstva, často prisudzovaného umelcom. Maliarka, ako to naznačil jej syn, svoj život nezaťažuje praktickosťou všedného dňa. Môže sa naplno venovať tvorbe, ktorou v mnohom čerpá zo životných zážitkov v krajoch bájnej Helady i v okolí Moravského Lieskového. Tam nachádza inšpiráciu v prostredí magickej prírody podjavorinského kraja. To je jej ateliér. Tehlový, ktorý v tom malebnom kraji postavili pre ňu už v mladosti rodičia, ale aj prírodný, v diaľke s majestátnym Beckovským hradom a okolitým lesom, ktorý ho obklopuje. Starostlivosť o stromy, práca v záhrade, rána i dni, ktoré sú na rozdiel od bratislavských farebnejšie a dlhšie.

Ingrid Zámečníková je vyštudovaná grafička, má za sebou viaceré ilustrátorské úspechy ku

knihám, za ktoré získala významné ocenenia. Do jej bohatej tvorby patria i maľba, grafika a tapiséria. Všestranne nadaná výtvarníčka stále hľadá a nachádza nové techniky, nové pohľady, nové inšpirácie. Ako sama dodáva, mala šťastie na výnimočných učiteľov, ktorí mladým adeptom umeleckého remesla otvárali nielen profesijné, ale aj intelektuálne obzory. Na strednej škole to bol akademický maliar Rudolf Fila, na vysokej škole prof. Albín Brunovský. Osobnosti, ktoré hlboko poznačili celé generácie žiakov, a toto dedičstvo pociťuje dodnes aj Ingrid Zámečníková.

Portrét akademickej maliarky Ingrid Zámečníkovej ukázal divákom skromnú a vnútorne bohatú umelkyňu, ktorá napriek rôznym životným peripetiám je žiarivým a vyrovnaným človekom. Maliarkou, ktorá sa intenzívne prihovára verejnosti svojimi obrazmi. Často ich vystavuje spolu so synom. Je to harmonický súzvuk umelcov rovnakej podstaty – radosti, farebnosti sálajúcej z jej obrazov a ohnivej žiary slnka zaliatej do skla.

DAGMAR MACHALOVÁ

Foto: archív I. Z.