Veľká noc v ÚĽUV-e a v štyroch mestách

654

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) pozýva všetkých priaznivcov veľkonočných zvykov a remeselnej výroby na podujatie Veľká noc v ÚĽUV-e, ktoré sa bude konať vo všetkých troch regionálnych centrách remesiel ÚĽUV-u. Vo štvrtok 11. apríla 2019 ožijú tradičné ľudové remeslá s veľkonočnou tematikou v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. V sobotu 13. apríla 2019 sa do Veľkej noci v ÚĽUV-e zapojí aj Predajňa a galéria v Tatranskej Lomnici. Viac podrobnosti nájdete na webovej stránke ÚĽUV-u a na týchto plagátoch.

Ilustračné foto: archív ÚĽUV-u