Veľmi nezvyčajné príbehy

793

Známy český básnik, prozaik, dramatik a bloger v jednej osobe Jaroslav Čejka vydal pri príležitosti svojho životného jubilea (* 26. 10. 1943 Praha) novú prozaickú prácu Magická setkání s podtitulom Puzzle story. V dvadsiatich zdanlivo samostatných poviedkach kompozične začlenených do troch častí – Nahoře, Dolea Mezi nebem a zemí– rôznorodé vtipné a pútavé príbehy spájajú do jedného celku najmä dva činitele: v každej figuruje postava právnika JUDr. Milana Stárka a takisto akurátna dávka fantázie či mystiky. Právnik Stárek zažíva veci zdravým rozumom v podstate neprijateľné, no prichádzajú mu do cesty pri rozličných bizarných i menej bizarných situáciách akoby s nejakým nepomenovateľným osudovým predurčením. Lenže o tom, že sa medzi nebom a zemou často vyskytujú javy neuveriteľné a nevysvetliteľné, vedel svoje už W. Shakespeare…                                                                                    Originálne prozaické puzzle otvára J. Čejka nečakaným stretnutím Dr. Stárka na vernisáži v Galérii u Řečických s človekom neurčitého veku. Po rozhovore s ním vysvitne, že ide o mešťana a radného pražského Nového Města Jiřího Řečického, nárokujúceho si na reštitúciu majetku, vrátane domu, kde je umiestnená galéria. Archaicky pôsobiacim jazykom o svojich reštitučných nárokoch ešte z čias po bitke na Bielej hore sa usiluje presvedčiť JUDr. Stárka, aby právnicky zaštítil jeho oprávnené nároky na návrat rozsiahleho majetku… V nasledujúcej próze zasa Dr. Stárek zoberie pri ceste autom do Brna záhadného stopára, ktorý sa mu predstaví ako zbrojmajster blanických rytierov Chval z Kozojed. A ten mieri do Brna na Masarykovu univerzitu so vzorkou spermií od všetkých blanických rytierov, keďže populačná krivka v Čechách vykazuje už dlhší čas alarmujúce hodnoty. A J. Čejka pridáva ďalšie nezvyčajné stretnutia s postavami z minulých čias – k pánovi Stárkovi prichádza pravnučka Jána Kollára, ktorá je v duchu Čapkovej hry Věc Makropulosobdarená nesmrteľnosťou, neminie ho ani stretnutie s konštruktérom Golema rabim Löwom, v krčme U Kalicha – kde inde?– sa stretáva nielen so starosvetsky pôsobiacim a vyjadrujúcim sa hostinským, no aj so samým Josefom Švejkom, ktorý by mu bol vďačný za radu, ako zariadiť, aby sa mu sťa najslávnejšiemu Čechovi všetkých čias ušli aspoň nejaké tantiémy za šírenie kníh a filmov o ňom.                                                                              Pozoruhodné je aj stretnutie s potomkom najznámejšieho českého donášača a zradcu národa Sabinu Karlom Sabinom VII., ktorý žiada Dr. Stárka, aby sa pričinil o zrušenie lustračného zákona… Po všetkých tých zvláštnych stretnutiach „tretieho druhu“, v ktorých zrejme prestala platiť definitíva minulého času, prichádza precitnutie nášho právnika akoby zo silnej opice, a tak sa neskôr radšej rozhodne navštíviť svojho priateľa doktora psychiatrie Benického. Postoj odborníka je zreteľný, napríklad po mysterióznom zážitku v Krčínovej bašte v južných Čechách, kde si Dr. Stárek chcel po sérii ťažko stráviteľných magických zážitkov pri rybárčení oddýchnuť, má v úmysle ukázať doktorovi list od Jakuba Krčína z Jelčian, ktorého duch mu pri rybníku Baštýř pripravil nejednu mimoriadne čudnú chvíľku:                                                                                                                         „Doktor Stárek vybral z tašky notebook, položil ho na stôl pred psychiatra, otvoril ho, našiel dokument s názvom Krčnírov list a klikol na príkaz Otvoriť. Monitor zablikal, vzápätí sa na ňom otvorila stránka biela ako sneh, ktorý si ešte prednedávnom zavše užíval.          ,Tak kde to máte?ʻ spýtal sa psychiater.                                                                          ,Neviem,ʻ povedal doktor Stárek, ktorý z toho začal prepadať panike, a zúfalo rozhodil rukami. ,Vôbec netuším. Ešte včera to tu bolo. Ja som už z toho naozaj blázon!ʻ              ,Dobre,ʻ povedal doktor Benický. ,Hlavne pokojne! My sa teraz z tej vašej vlastnej, aj keď trocha laickej diagnózy, dostaneme. Uložte sa sem na toto ležadlo a začnite mi to znovu celé rozprávať. A pekne podrobne. Nič nevynechávajte a nič v sebe nepotláčajte. Ja už si to nejako preberiemʻ” (s. 107; preklad red.).                                                                      Magické či mysteriózne situácie, v ktorých sa akoby proti svojej vôli ocitá hýbateľ epického pohybu celej knihy JUDr. Stárek, sám prechádzajúci rozličnými osobnými či profesionálnymi krízami akoby pomimo všetkých výstredných magických príhod, sú napísané živým a pútavým jazykom so zreteľnými fejtónovými a blogerskými štylistickými prvkami, teda možno konštatovať, že celá knižka pôsobí nadľahčene aj zásluhou jazyka, ktorý Čejka použil, dosť odlišného jazyka od románov Odcizená krajina a Most přes řeku zapomnění.Treba však podčiarknuť, že sa autor v svojej „puzzle story“nevážnym tónom vyslovuje väčšinou k vážnym témam, o. i. napríklad aj k medzinárodným kontroverzným momentom až strategického významu, ako je problém Kosova či Krymu, hoci vo výrazne hyperbolizovanej až gotesknej epizóde, akou je Tajná válka Josefa K.                                Kniha zaujme a poteší čitateľa, ktorý je rozhľadený v súčasnom svete plnom informácií a dezinformácií a zároveň má všeobecný rozhľad v horizontálnom i vertikálnom zmysle, teda aj smerom do minulosti dávnej i menej dávnej. Možno konštatovať, že J. Čejka je ako skúsený autor schopný funkčne meniť výrazový register svojich próz, tak po stránke žánrovej, tematickej, ako aj štylistickej. Takýto prístup k tvorbe rozhodne možno charakterizovať ako prínosový a treba veriť, že si kniha bez problémov nájde slušné množstvo čitateľov, hoci veľký distribútor českých kníh Kosmas.czo knihy J. Čejku záujem nemá…

Jaroslav Čejka
MAGICKÁ SETKÁNÍ: PUZZLE STORY
Ilustrovala Ida Huttová.
Křenovice: Nakladatelství Kmen, 2018, 1. vyd., 183 s., ISBN 978-80-906880-7-0

Zdroj: Jozef Špaček: Veľmi nezvyčajné príbehy. (ČEJKA, Jaroslav: Magická setkání: Puzzle story. Ilustrovala Ida Huttová. Křenovice: Nakladatelství Kmen, spol. s r. o., 2018, 1. vyd., 186 s., ISBN 978-80-906880-7-0, viaz.). In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 3 – 4 (30. 1. 2019), ISSN 0862-5999, s. 13.