Verejnosť si pripomenie osobnosť Antona Srholca

592

Štyri roky od úmrtia kňaza, saleziána, publicistu a charitatívneho pracovníka Antona Srholca si verejnosť pripomenie spomienkovými podujatiami. Nadácia Antona Srholca António, ktorá vznikla z iniciatívy priateľov a príbuzných, pripravila ako spomienku na neho Trojkráľový večer slova, hudby a spomienok. Ten sa uskutočnil v predvečer výročia v pondelok 6. januára o 16, 30 hodine v koncertnej sále Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom námestí v Bratislave. Agentúru SITA o tom za organizátorov informovala Marta Bariak Košíková.

Tento rok v máji uplynie 50 rokov od kňazskej vysviacky Antona Srholca v Ríme. „Sviatočným večerom si už tradične pripomíname Antónia a udalosti, ktoré prežíval počas pastoračného pôsobenia. Úryvkami z jeho denníkov si môžeme oživiť príhody z jeho života, získať hlbší vhľad do motivácií a zdrojov sily jeho celoživotnej služby,“ uviedla Bariak Košíková. Spomienkové stretnutie priateľov sa 6. januára o 14. hodine uskutoční aj pri pustovni Antona Srholca v Bioparku Drienová pri Rajci. Na Srholca si budú spomínať veriaci počas svätých omší, členovia Konfederácie politických väzňov, ktorej bol Srholec dlhoročným predsedom, si ho pripomenú v utorok 7. januára o 11. hodine v kostole Milosrdných bratov v Skalici, následne zájdu k jeho hrobu. V pondelok, 13. januára o 18. hodine bude za neho sv. omša v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave.

Anton Srholec sa narodil 12. júna 1929. V roku 1944 nastúpil do Saleziánskeho ústavu v Šaštíne. Po násilnom rozpustení reholí sa ako saleziánsky klerik v roku 1951 pokúsil o prekročenie hraníc, aby mohol pokračovať v štúdiách teológie v Taliansku. Keďže útek sa nevydaril, bol odsúdený na 12 rokov a deväť odsedel vo väzení a pracovných táboroch v jáchymovských uránových baniach. Po prepustení pracoval v robotníckych profesiách v Skalici a v Ostrave. Vyštudoval na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne a v roku 1970 bol v Ríme vysvätený na kňaza. Vrátil sa na Slovensko a pätnásť rokov pôsobil ako kňaz v pastorácii vo farnostiach Bratislava – Blumentál, Pernek, Veľké Zálužie a Záhorská Ves.

V roku 1985 mu za účasť na Velehradskej púti zobrali štátny súhlas na kňazské pôsobenie a do roku 1989, kedy sa stal dôchodcom, znova pracoval ako robotník. Po Nežnej revolúcii, keď ho ani rehoľa, ani diecéza nezapojili do pastorácie, využil priestor novonadobudnutej slobody na rozvíjanie sociálnych a pastoračných aktivít pre ľudí na pokraji spoločnosti a Cirkvi. Od roku 1992 viedol v Bratislave domov pre bezdomovcov Resoty, kde poskytli pomoc a prístrešie takmer tisícke odkázaných občanov. Bol predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska a zasadzoval sa za zachovanie pamiatky obetí komunistického režimu.

Je držiteľom čestných doktorátov Trnavskej univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ako i mnohých vyznamenaní a ocenení za jeho angažovanie sa v oblasti charity, sociálnej práce a ľudských práv. Viacero miest a obcí na Slovensku mu udelilo čestné občianstvo. Vdp. Anton Srholec zomrel 7. januára 2016 vo veku 86 rokov. V minulom roku bol nominovaný v televíznej ankete Najväčší Slovák, v ktorej v ľudovom hlasovaní získal 3. miesto.

Foto: wikipedia.sk