Vesmír v kresbách a maľbách

712

Postavy kozmonautov, ale i detskou fantáziou vytvorených obyvateľov iných planét, tajomný svet vesmíru tak, ako ho vo svojom výtvarnom vnímaní interpretujú deti. To všetko môžu vzhliadnuť návštevníci celoštátnej posúťažnej výstavy detských výtvarných prác pod názvom Vesmír očami detí. Výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ožijú výtvormi detskej fantázie 5. júna a výstava potrvá do 28. júna 2019 v čase od 7,30 do 15, 30 hodiny. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a organizátorom regionálneho kola Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Viac o podujatí Dr. Miroslav Žabenský, riaditeľ spomínaného kultúrneho strediska: „Súčasťou otvorenia výstavy bude v stredu 5. júna o 14.00 hodine odovzdanie cien a diplomov detským tvorcom, oceneným v regionálnom kole tejto súťaže. Do jej 34. ročníka postúpilo z regionálneho oravského kola 22 výtvarných prác. Oravu reprezentovali cez svoje práce v piatich vekových kategóriách škôlkári, žiaci základných a základných umeleckých škôl zo všetkých troch oravských okresov. Štyrom najtalentovanejším sa darilo výnimočne a ocenenie získali aj v celoštátnom kole súťaže. Cenu v najmladšej kategórii získal 6-ročný Marek Ranostaj z Dolného Kubína, v druhej kategórii 8-ročná Ema Mikolajčíková z Novote, vo štvrtej Silvia Jonáková z Dolného Kubína a v najstaršej, piatej kategórii 13-ročná Megan Kuzmanová z Dolného Kubína.”

Foto: archív OKS