Via Litera je od písmena k písaniu

285

Ako nás informovala naša spolupracovníčka Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú literárnu súťaž o cenu Petra Raševa. Súťaž je určená študentom stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií a ponesie názov Via Litera.

Knižnica má so súťažami dlhoročné skúsenosti. „Konkrétne od roku 1995 každoročne vyhlasujeme súťaž Literárne Košice a za tie roky tých skúseností určite nie je málo,“ hovorí riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová. „Preto, iniciatívu zástupcov Rotary Klubu Košice, aby sme spoločne vyhlásili súťaž aj pre tých starších, pre študentov stredných škôl, sme prijali ako novú výzvu, ktoré my v knižnici nikdy neodmietame.“

Prečo Rotary klub Košice prišiel s iniciatívou vyhlásiť súťaž a prečo si za spoluorganizátora vybral práve Knižnicu pre mládež mesta Košice? Tieto otázky sme položili bývalej prezidentke Rotary klubu, Denise Sklenárovej. „Peter Rašev bol pre nás vždy dôležitou osobnosťou. Veľmi nám chýba a tak sme v posledných rokoch hľadali spôsob, ako si ho pripomenúť. Sme mesto kultúry, umenie je tu s nami dosť prítomné, preto myšlienka vymyslieť aktivitu ako spomienku na Peťa rezonovala pomerne často. Keď sme na našom klubovom stretnutí privítali Knižnicu pre mládež mesta Košice s prednáškou o jej činnosti v meste a počúvali o jej neuveriteľných aktivitách, okamžite nám napadlo ako si môžeme uctiť Peťa. Teraz, po mesiacoch príprav je na svete naša spoločná Via Litera.“

Po spoločnej dohode organizátorov je na svete prvý ročník súťaže s názvom Via Litera a Kamila Prextová konkretizuje zámer: „Ide o súťaž, tak v poézii ako próze, ktorá má študentom poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a prípadne odovzdať ďalej názory na aktuálne dianie na konkrétne témy. V niektorých prípadoch, okrem získania zaujímavých cien, sa nám možno podarí i naštartovať spisovateľskú kariéru.“ Aby súťaž získala svoju vážnosť, rozhodli sa ju vyhlasovatelia venovať považovanej košickej osobnosti, hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi, známemu tiež z novembrového diania 1989 a fungovania hnutia Verejnosť proti násiliu.“ Prečo práve cena Petra Raševa? „Peter Rašev bol našim zakladajúcim členom, ktorý bol vždy nápomocný a aktívny od začiatku fungovania klubu,“ hovorí Denisa Sklenárová. „Okrem toho, že bol známa osobnosť, bol veľmi ľudský. Keď konferoval naše akcie, okrem svojho humoru, profesionality a noblesy tam vždy vsunul humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Veríme, že touto súťažou si Petra Raševa budeme už takto každoročne pripomínať a to hneď v niekoľkých roliach. Ako výborného herca s nezabudnuteľným hlasom, ako zástupcu novembrovej revolúcie a samozrejme ako Rotariána.

Téma prvého ročníka súťaže znie KULTeen, kultúra a umenie v živote mladého človeka.  Od súťažiacich sa očakáva v prácach odprezentovať vnímanie mladých na možnosti kultúry v Košiciach, čo ich láka a zaujíma, prípadne, čo v meste absentuje. Porota práce vyhodnotí  a udelí tri miesta v poézii a rovnako tri v próze. Autori víťazných prác získajú cenu Petra Raševa a k tomu motivačnú odmenu vo výške až do 150,- Eur. „Tá bude určená na nákup kníh, preto bude vo forme poukážok slovenského kníhkupectva. Okrem toho pripravujeme aj ďalšie nemenej zaujímavé prekvapenia, konkrétne v spolupráci so Štátnym divadlom Košice. Viac zatiaľ ale neprezradím, aby som zbytočne nepredbiehala“, hovorí trošku tajomne Denisa Sklenárová, aby študentov tak trošku motivovala k ešte väčšej účasti.“

Hodnotenia sa zhostí trojica porotcov. Jednou z nich je Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240, dokonca v Strednej Európe a druhou, absolventom košickej „Šrobátrky“ dobre známa pedagogička a bývalá riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, šíriteľka povedomia o holokauste Jana Tesserová. Trojicu uzatvára Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka Petra Raševa.

Súťaž potrvá od 6. septembra do 31. októbra 2021 a výsledky budú slávnostne vyhlásené v závere roku. Všetky potrebné informácie a záväzné propozície sú dostupné na webových stránkach vyhlasovateľov súťaže www.kosicekmk.skwww.rotarykosice.sk.