Viere Benkovej udelili prestížnu Cenu Spolku slovenských spisovateľov

666

Ako nás informovala Katarína Pucovská, zriaďovateľka a redaktorka publicistického internetového portálu kulpin.net, z ktorej súhlasom tento jej autorský článok preberáme, Spolok slovenských spisovateľov (SSS) udelil toto významné ocenenie za celoživotné dielo  spisovateľke Viere Benkovej s prihliadnutím na jedinečnú básnickú tvorbu a zásluhy o rozvoj slovenskej krajanskej literatúry v Srbsku. Predseda SSS Miroslav Bielik pri odovzdávaní ceny okrem iného povedal: „Máme tú česť oceniť celoživotné a životné dielo, iste otvorené, pani Viery Benkovej, s tým že prichádzame po jubileu, ale je to nadčasové, lebo aj dielo pani Benkovej má tú hodnotu, ktorá pretrváva a ktorá pretrvá. Tobôž keď to dielo nie je uzatvorené. Stále sa nádejáme nového a nového vydania a nových a nových reflexií na základe bohatej poetickej tvorby, jej životných skúseností, aj vízií. Aj vízií, ktoré ona vie precízne pomenovať aj vo vzťahu k mladým autorom. Čiže, tu sa snúbi pamäť s tou víziou, ako ďalej v literatúre v budúcich desaťročiach. Je to aj istá taká predikácia, ktorá preniká z jej diela.”

Cena za celoživotné dielo, ktorou Spolok slovenských spisovateľov vyznamenal Vieru Benkovú, je istým uznaním aj tvorby Slovákov mimo materskej krajiny, keďže do jednej roviny zaradil autorov zo Slovenska a mimo neho. No, je to predovšetkým osobitným a vysokým ohodnotením celoživotného diela Viery Benkovej, ktorá sa pri preberaní ceny poďakovala a poznamenala, že ju to aj zaväzuje. Také uznanie jej v roku 2015 udelilo aj Združenie spisovateľov Srbska, takže záväzok je dvojnásobný: aj voči srbskému a tiež slovenskému čitateľovi.

Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik túto svoju návštevu Vojvodiny využil aj na stretnutie v Novom Sade s predsedom Matice srbskej Draganom Stanićom, s ktorým na základe minuloročnej dohody pripravujú spoločnú antológiu súčasných slovenských a srbských básnikov v slovenčine a v srbčine. Tá by mala vyjsť do belehradského knižného veľtrhu a potom by mala byť prezentovaná aj na bratislavskej Bibliotéke.

M. Bielik sa zúčastnil aj na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade, kde predstavili aj jeho dve nové vydania v srbskom jazyku. V minulom roku Slovenské vydavateľské centrum v preklade Martina Prebudilu a v redakcii Miroslava Demáka vydalo výber z jeho básnickej tvorby Mostovi u nepoznato a Zdenka Valentová Belićová sa pustila do výberu a do prekladu jeho románových noviel, z jeho monografickej knihy Kaleidoskop, z ktorej vybrala také časti, ktoré sú cielené aj na čitateľa v Srbsku.

Foto: kulpin.net