Víkendové koncerty v trnavskej a žilinskej synagóge

563

Priestor Novej synagógy v Žiline je miesto, ktoré akustickým nástrojom zakaždým prospieva. Dôkazom bude aj koncert starej hudby v sobotu 11. 1. 2020 o 19. hodine. Ensemble Thesaurus Musicum (Zuzana Badárová, Zuzana Marczelová/ spev; Alexander Botoš/ viola da gamba, barokové violončelo a Michal Hottmar/ arcilutna)ho na prvom koncerte v novom roku rozozvučí subtílnymi kópiami originálnych historických nástrojov. Súbor vznikol v Žiline v roku 2015 a jeho členovia sa venujú tzv. historicky poučenej interpretácii. Ich ťažiskový repertoár predstavuje európska hudba medzi 16. –18. storočím. Organizátori pozývajú vychutnať si hudobné poohliadnutie sa za minulosťou.

Z programu vyberáme: Jean-Baptiste Besard: Esprit qui fais mouvoir / Adieu, bergère / Beaux yeux qui voyes; Diego Ortiz: Recercada; Giulio Caccini: Amarili mia bella; Claudio Monteverdi: Si dolce e tormento; Tarquinio Merulla: Canzonetta alla nina nana; Francesco Landi: Pasacaglia della vita
Girolamo Frescobaldi: Se L´aura spira.

V nedeľu 12. januára o 18. hodine sa v Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave uskutoční prvý novoročný koncert. Zaznejú v ňom suity pre sólové violončelo Johanna Sebastiana Bacha. V tomto roku si pripomíname 270. výročie úmrtia tohto hudobného velikána. Pre všetkých violončelistov sú jeho suity fundamentom, z ktorého celý život čerpajú. Na koncerte tri z nich zahrá Ján Slávik, koncertný  majster skupiny violončiel Slovenskej filharmónie, zakladajúci člen Moyzesovho kvarteta a profesor hry na violončele na VŠMU v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.