Vlastenecká pochôdzka venovaná generálovi

495

Už takmer tri desaťročia sa koná na slovenskom juhu vlastenecká pochôdzka venovaná M. R. Štefánikovi. Vždy práve začiatkom mája, keď sa v roku 1919 udiala letecká tragédia v Ivanke pri Dunaji. Výnimkou nebol ani tohtoročný štvrtok 2. mája, počas ktorého účastníci, opäť tradične, skoncipovali aktuálne memorandum a prijali ho pri pamätnej mohyle. Prinášame ho v plnom znení tak, ako ho redakcii poskytol dlhoročný garant a spoluorganizátor podujatia Stanislav Bajaník.

„My účastníci 29. ročníka tradičnej Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu na trase štefánikovských pomníkov a stôp v Šamoríne, v Dunajskej Lužnej, Ivanke pri Dunaji, tu na pietnom mieste tragickej smrti generála Dr. M. R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu 4. mája 1919 oslovujeme najmä pedagógov a školskú mládež všetkých typov škôl v SR a v slovenskom zahraničí, aby si v štefánikovskom roku 2019 rôznymi vzdelávacími, výchovnými, kultúrnymi, relaxačnými podujatiami spomenuli na veľkého Slováka, Slovana, Európana, osobnosť slovenského národa, európskeho a svetového dosahu.

Vyzývame z tohto posvätného miesta nášho národa duchovnú, kultúrnu, spoločenskú, politickú sféru SR, aby sústredila sily na pripomínanie a oceňovanie tejto osobnosti, jeho medzinárodnej prestíže tento rok i budúci rok v roku 140.výročia jeho narodenia.

Slovenskú mládež z tohto miesta oslovujeme, aby si zakotvila pre svoje i národné potreby do svojej pamäti aktuálne Štefánikovo heslo – Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“