Vrcholí Literárna Banská Bystrica 2019

743

Ako informovala agentúra SITA celý posledný týždeň marca v meste pod Urpínom symbolicky patrí literatúre a kultúre. V dňoch 25. až 29. marca postupne prebieha už 23. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica (LBB), ktorý vznikol na pamiatku spisovateľa a banskobystrického rodáka Mikuláša Kováča. Ako agentúru informovala Soňa Šváčová z Literárneho a hudobného múzea (LHM) v Banskej Bystrici, ide zároveň o prvé tohtoročné podujatie, ktoré je venované 50. výročiu založenia múzea.

Pamiatku spisovateľa pripomenie festival podujatiami rôzneho typu. V pondelok 25. marca odštartoval reťaz podujatí besedou s dcérou básnika Mikuláša Kováča, Danou Bugáňovou. Popoludnie patrilo stretnutiu s režisérom, scenáristom a súčasným umeleckým šéfom Bábkového divadla Na rázcestí (BDNR) Mariánom Peckom. Na ďalšie dni pripravili organizátori besedy so spisovateľmi a predstavenia divadla. Umeleckej súťaži v interpretácii literárneho textu a vlastnej tvorbe pod názvom Kováčova Bystrica bude v stredu 27. marca venované dopoludnie. „Mikuláša Kováča si opäť pripomenieme poeticko-hudobným pásmom Pod slnkom vo štvrtok 28. marca,“ doplnila lektorka LHM Jozefa Pevčíková. Festival v piatok 29. marca zakončí podujatie Kováči umenia, ktoré predstaví banskobystrických umelcov a ich diela. Večer a noc budú už tradične patriť Noci s Andersenom, ktorá je venovaná mladým čitateľom. Podujatia festivalu tradične pripravili okrem Literárneho a hudobného múzea aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Bábkové divadlo Na rázcestí, Gymnázium Mikuláša Kováča a ďalší partneri.

Mikuláš Kováč svojím pozoruhodným dielom obohatil modernú slovenskú poéziu

Mikuláš Kováč (1934 – 1992) bol slovenský spisovateľ a publicista, ktorý v Banskej Bystrici strávil väčšinu svojho života. Jeho prvé básnické dielo, zbierka básní Zem pod nohami, vyšlo už v roku 1960. Kováč v zbierke odsúdil hrôzy vojny a ich dopad na ľudskú dušu. V ďalších dielach k tejto téme pridal ešte motívy rodného kraja a Banskej Bystrice. Okrem poézie sa však venoval aj tvorbe pre deti – vytvoril bábkovú hru Gašparko a strašní zbojníci (1971) a známa je aj jeho zbierka humoristických poviedok zo života školákov v Banskej Bystrici Paneláci dobrí vtáci (1985). Napísal aj literárny scenár pre Jakubiskov film Postav dom, zasaď strom (1979).

Treba pripomenúť, že banskobystrické Literárne a hudobné múzeum sa k už existujúcim literárnym múzeám pridalo 1. marca 1969. V roku 2001 bolo zlúčené so Štátnou vedeckou knižnicou a v súčasnosti je jej špecializovaným organizačným útvarom. V súčasnosti má múzeum vo svojom zbierkovom fonde takmer 60-tisíc predmetov. Vzácne zbierky odborní pracovníci múzea vedecky zhodnocujú a výsledky svojej činnosti sprístupňujú verejnosti v múzejných expozíciách Múzeum – domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Bábkarský salón, Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach a prostredníctvom rôznych publikácií a programov.

Foto: archív LHM Banská Bystrica