Výber z tvorby Oresta Dubaya v Modre

613

Pri príležitosti stého výročia narodenia národného umelca Oresta Dubaya,   pripravilo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci s kurátorom PhDr. Ladislavom Skrakom výstavu, ktorá prezentuje výber z jeho tvorby. Vernisáž výstavy tohto jedinečného národného umelca vo výstavných priestoroch spomínaného múzea sa uskutočnila 22. augusta 2019 o 17. hodine.

Pripomeňme si, že Orest Dubay je jednou z najznámejších výtvarných osobností moderného slovenského výtvarného umenia. Narodil sa 15. augusta 1919 vo Veľkej Poľane. Do výtvarného života vstúpil v závere štyridsiatych rokov. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave, výtvarne dozrieval pod vedením prof. J. Mudrocha, M. Benku a M. Schumanna. V prvých rokoch po oslobodení aktívne pôsobil vo výtvarných spolkoch, najmä v Skupine 29. augusta, ktorá rozvíjala dobový odkaz a ideály Povstania a v spolku Hollar. Už svojimi autorskými prvotinami, civilnými motívmi a lyrizmom voľnej grafickej tvorby, avšak aj expresívnym a desivým vyjadrením vojnovej drámy si Orest Dubay vybudoval svetoznáme umelecké meno. Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov začal pôsobiť aj ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK(1948) a od ustanovenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 1949 na škole, ktorá odchovala viacero pozoruhodných výtvarníkov Európy.

Tvorba Oresta Dubaya sa spája s iniciatívami a hodnotami inšpirovanými civilizmom života prostého človeka. Dielo tohto umelca vzišlo vo výraznej miere z bratislavských reálií a podnetov, z historizujúcich zdrojov a ideálov odboja, z charakteristickej dubayovskej monumentality kompozícií rúk a symboliky slnka, z komponovanej ľudskej postavy, z nostalgie, vitality a pocitovosti života ľudského rodu.

Dubayovo dielo vznikalo na pozadí zložitých konfliktov a politizujúcich sporov niekdajších čias. Posolstvo jeho tvorby znamenalo kategorickosť humánnych, prostých ľudských hodnôt.

Orest Dubay sa stal víťazom mnohých domácich a zahraničných výtvarných, grafických a maliarskych súťaží. V roku 1977 mu udelili čestný titul národný umelec. V roku 1964 sa stal čestným členom L´Accademie delle arti del disegno vo Florencii a v roku 1972 čestným členom Accademie internazinale Tomasso Campanella v Ríme, kde za svoju tvorbu získal zlatú medailu. V roku 1977 mu udelili čestné uznanie na IBA v Lipsku.