Vychádza 2-DVD Slovenský dokumentárny film 60

717

Ako uvádza Slovenský filmový ústav vo svojej tlačovej správe k práve vydávanému 2-DVD, v 60. rokoch minulého storočia prežíval slovenský dokumentárny film nebývalý rozmach myšlienok, výrazových prostriedkov i technológií. Slovenským dokumentaristom sa podarilo realizovať otvorené svedectvá o dobe a po rokoch schematizmu vrátiť na plátno nekašírovaný, nedeformovaný obraz života. 2-DVD Slovenský dokumentárny film 60 predstavuje výber z takmer 600 filmov vytvorených počas dekády 1960 až 1970. Na nosiči sa nachádza 21 titulov a sú rozdelené do dvoch programových pásiem.

Na prvom DVD nazvanom podľa bratislavského sídla dokumentárneho a populárno-vedeckého filmu Chlapi s Mostovej ulice sa nachádzajú filmy Chlapi z Gaderskej doliny (1963) Ladislava Kudelku, Spoveď (1968) Pavla Sýkoru, Kuchári (1963) Ivana Húšťavu, Predčasná reportáž (1963) Jaroslava Pograna, Voda a práca (1963) Martina Slivku, Zasľúbená zem (1968) Štefana Kamenického, Ruky (1963) Jozefa Zachara, Sená na Doščanke (1967) Karla Skřipského, Hr. Peklo (1967) Vlada Kubenka, Svätý Juraj Majstra Pavla (1968) Mikuláša Ricottiho a Rozhovor (1963) Otakara Krivánka.

Druhé DVD nesie názov Zakliate v trezore a obsahuje filmy Zakliata dolina (1966) Štefana Kamenického, Prišiel k nám Old Shatterhand (1966) Dušana Hanáka, Obec plná vzdoru (1963) Ladislava Kudelku, Fotografovanie obyvateľov domu (1968) Dušana Trančíka, Roľníci (1969) Jaroslava Pograna, Nedokončená kronika (1967) Rudolfa Urca, Omša (1967) Dušana Hanáka, Som prekliaty fotograf (1969) Juliusa Matulu, Lilli Marlen (1970) Petra Mihálika a Hokej ´69 (1969) Milana Černáka.

Výber filmov je rôznorodý, niektoré majú reportážny charakter, iné reflektujú závažné spoločenské udalosti, zastúpené sú v ňom významné mená slovenskej dokumentaristiky. „Najprv sme si museli ujasniť, ktoré filmy boli pre toto obdobie najreprezentatívnejšie,“ hovorí v letnom dvojčísle mesačníka Film.sk Rudolf Urc, filmový režisér, dramaturg a publicista, jeden zo zostavovateľov 2-DVD. „Potom sme v dialógu s Pavlom kolekciu cibrili a hľadali, čo nám v nej chýba.“ Pavel Branko, filmový publicista a kritik, druhý zo zostavovateľov 2-DVD, označuje Urca za motor celého projektu. „On vytváral kostru diela, popoháňal ho a rozvíjal, ja som mu prihrával, prichádzal s podnetmi a občas som vytiahol nejaký film, ktorý sa mi zdal charakteristický a pritom ojedinelý. Pri výbere sme boli limitovaní rozsahom, minutážou. Museli sme prihliadať aj na to, že niektoré z filmov, ktoré tú dobu reprezentujú takpovediac notoricky, boli už viackrát prezentované. Bolo dôležité, aby sme z toho obrovského intelektuálneho poľa aj občiansky zaangažovaného nástupu povyťahovali diela zapadnuté,“ vysvetľuje Branko.

Spoločná debata oboch zostavovateľov trvala vyše pol roka a ako hovorí Urc, „museli sme urobiť veľmi prísnu a chvíľami aj nepríjemnú selekciu, chýbajú tam napríklad špičkové filmy roku 1968. Tie sú však všeobecne známe.“ Obdobie 60. rokov minulého storočia opisuje ako „dosť košaté – v tematickom okruhu, v žánroch, výrazových prostriedkoch, vrstevnatosti rukopisov… Spočiatku sme sa upli na ideu autentizmu v dokumentárnom filme, čo mala byť odpoveď na predchádzajúce obdobia so štylizovanými a v zobrazovaní reality často aj falošnými snímkami. Postupne sme prichádzali aj k iným filmom.“ Mnohé z nich po svojom vzniku pre svoj kritický postoj putovali do trezoru. O dvojici DVD nosičov uvažovali od začiatku. Prvá kolekcia je „reprezentatívnym výberom filmov, o ktorých sa až tak veľa nehovorilo. Druhá prehľadom zakázaných filmov, ktoré sme vlastne nevybrali my, ale cenzor. Je to kolekcia vzácnych vecí, hoci niektoré z nich sú dostatočne známe,“ uzatvára Urc.

2-DVD sa po prvýkrát verejne predstaví na filmovom festivale 4 živly, kde ho za účasti Rudolfa Urca pokrstí riaditeľ Národného filmového archívu v Prahe Michal Bregant. Krst sa uskutoční pred projekciou pásma 3 + 2 + 1, ktoré predstaví filmy z produkcie Krátkeho filmu z rokov 1963 – 1989, tematicky viazané na čísla, tohtoročnú tému festivalu. Zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ budú v tomto pásme uvedené snímky 12 rozhnevaných predsedov 12 neúrodných rokov (1963) Jaroslava Pograna, Nedokončená kronika (1967) Rudolfa Urca, Dvaja dobrí kamaráti (1972) Viktora Kubala a Skutočný príbeh (1989) Jána Opartyho. Na podujatí z archívnych zbierok SFÚ premietnu aj poviedkový film Dialóg 20 40 60 (1968) trojice režisérov Jerzy Skolimowski, Peter Solan a Zbyněk Brynych o citových vzťahoch muža a ženy v rôznom veku.

Foto: archív SFÚ