Vyšla nová veľká kniha o Ľudovítovi Štúrovi!

1230

Veľmi vhodne do diania súvisiaceho s odhalením pamätníka v Štúrove vstupuje aj vydanie novej knihy o predmetnej osobnosti našich dejín, o ktorú sa postaral renomovaný autor literatúry faktu Ľuboš Jurík a Vydavateľstvo Matice slovenskej. Po úspešných a oceňovaných biografických románoch o Vladimírovi Clementisovi a Alexandrovi Dubčekovi sprítomňuje skúsený a uznávaný spisovateľ literatúry faktu osudy jedného z najväčších Slovákov našej histórie. Odkrýva azda všetky vrstvy Štúrovej mnohovrstevnatej osobnosti a pôsobenia v kontexte neľahkej a turbulentnej doby zrodu moderného národa pod Tatrami. Je signifikantné, že príbeh veľkého muža minulosti nesie nadčasové posolstvo: silný, pozitívne konajúci jednotlivec môže dať do pohybu lavínu udalostí, ktoré ovplyvnia celé ľudské spoločenstvá, národy. Dielo sa dôsledne pridŕža historických reálií, ktoré autor v ňom hodnoverne domýšľa, no nevymýšľa. Ako uvádza literárny historik Pavol Parenička: „Ľuboš Jurík sa na veľkom epickom priestore románovej epopeje nesnaží priblížiť iba stroho dokumentovanú a komentovanú známu, menej známu i neznámu faktografiu zo Štúrovej biografie, ale do diela vnáša silný vnútorný monológ protagonistu, čím majstrovsky kombinuje retrospektívne a epicko-dramatické rozprávanie. Štúrov vnútorný monológ, ktorý Jurík nazval „Rozpomínanie“, rezonuje a dodáva celému dielu aj neuveriteľne silnú psychologickú a eschatologickú dimenziu. Poukazuje na obrovský ľudský a humanistický rozmer Štúrovej výnimočnej osobnosti, sumarizuje jeho postoje a názory, rozpory, túžby, riešenia, chyby, pochybnosti, bilancovania svojich životných krokov a rozhodnutí, ktoré zásadne ovplyvňovali vývoj a formovali národné spoločenstvo Slovákov…“