Vyšla nová veľká kniha o Ľudovítovi Štúrovi!

41

Veľmi vhodne do diania súvisiaceho s odhalením pamätníka v Štúrove vstupuje aj vydanie novej knihy s predmetnej osobnosti našich dejín, o ktorú sa postaral renomovaný autor literatúry faktu Ľuboš Jurík a Vydavateľstvo Matice slovenskej. Po úspešných a oceňovaných biografických románoch o Clementisovi a Dubčekovi sprítomňuje skúsený a uznávaný spisovateľ osudy jedného z najväčších Slovákov našej histórie. Odkrýva azda všetky vrstvy Štúrovej osobnosti a pôsobenia v kontexte neľahkej a turbulentnej doby. Príbeh veľkého muža minulosti nesie nadčasové posolstvo: silný, pozitívne konajúci jednotlivec môže dať do pohybu lavínu udalostí, ktoré ovplyvnia celé ľudské spoločenstvá. Dielo sa dôsledne pridŕža historických reálií, ktoré hodnoverne domýšľa, no nevymýšľa. Ako uvádza literárny historik Pavol Parenička: „Ľuboš Jurík sa na veľkom epickom priestore románovej epopeje nesnaží priblížiť iba stroho dokumentovanú a komentovanú známu, menej známu i neznámu faktografiu zo Štúrovej biografie, ale do diela vnáša silný vnútorný monológ protagonistu, čím majstrovsky kombinuje retrospektívne a epicko-dramatické rozprávanie. Štúrov vnútorný monológ, ktorý Jurík nazval „Rozpomínanie“, rezonuje a dodáva celému dielu aj neuveriteľne silnú psychologickú a eschatologickú dimenziu. Poukazuje na obrovský ľudský a humanistický rozmer Štúrovej výnimočnej osobnosti, sumarizuje jeho postoje a názory, rozpory, túžby, riešenia, chyby, pochybnosti, bilancovania svojich životných krokov a rozhodnutí, ktoré zásadne ovplyvňovali vývoj a formovali národné spoločenstvo Slovákov…