Vydavateľ a redakcia

Literárny týždenník – časopis Spolku slovenských spisovateľov

VYDAVATEĽ

Kultúrno-literárna akadémia, n. o.
Riaditeľ n. o. a šéfredaktor:  Pavol Dinka


REDAKTORI
Štefan Cifra, Igor Válek

KOREŠPONDENTI
Jana Borguľová (Banská Bystrica), Margita Ivaničková (Trenčín), Zuzana Kováčová (Nitra), Zlata Matláková (Trnava), Dalimír Stano (Košice), Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko), Vladimír Skalský (Praha)

REDAKČNÁ RADA
Jaroslav Rezník (predseda), Ján Čomaj, Etela Farkašová, Anton Hrnko, Martin Kellenberger, Sergej Makara, Peter Mišák, Vincent Šabík, Bystrík Šikula

 
ADRESA REDAKCIE
Literárny týždenník
Laurinská 2
815 84 Bratislava 1

Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550
E-mail: redakcia@literarnytyzdennik.sk