Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov pre milovníkov a tvorcov kvalitnej literatúry

714

Spolok slovenských spisovateľov, Vydavateľstvo SSS, s.r.o., časopisy Literárny týždenník a Dotyky v spolupráci s Mestskou knižnicou Bratislava pozývajú na VYDAVATEĽSKÝ DEŇ SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV spojený s prezentáciou knižnej produkcie za rok 2018 vo štvrtok 23. mája 2019 od 16.00 hodiny v Mestskej knižnici na Klariskej 16 v Bratislave.

Na podujatí budú prezentované výsledky edičnej činnosti Spolku slovenských spisovateľov a jeho vydavateľských subjektov – Vydavateľstva SSS, Kultúrno-literárnej akadémie, n. o., ktorá je vydavateľom časopisu SSS Literárny týždenník, a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, periodika SSS pre mladú literatúru a umenie – za kalendárny rok 2018. Podujatie sa uskutoční aj za účasti viacerých autorov vydaných kníh. Súčasťou Vydavateľského dňa SSS bude aj výstavka vyše 65 knižných titulov vydaných v roku 2018 i ďalších titulov, ktoré vyšli v tomto roku, s ponukou predaja kníh.

Na podujatie pozývame všetkých členov SSS, prispievateľov a čitateľov časopisov Literárny týždenník a Dotyky, ako aj širokú kultúrnu verejnosť a osobitne všetkých milovníkov slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literárnej tvorby.