Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov má novú Facebookovú stránku

202
Riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov Roman Michelko v spolupráci s kultúrnym publicistom Lukášom Perným tvoria novú stránku, ktorej zámerom bude zvýšiť povedomie o vydaných knihách Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a ich autoroch. Úlohou novej stránky (na sociálnej sieti Facebook) bude propagovať nielen knihy, ale aj samotných autorov, recenzie na ich knihy a šíriť informácie o aktivitách vydavateľstva aj spolku. V blízkej budúcnosti je v pláne tiež založenie profilu na sieti Instagram. Súčasťou projektu bude aj renovácia stránky www.vsss.sk, ktorý sa prejaví v nasledujúcich týždňoch. Stránku nájdete na linku https://www.facebook.com/www.vsss.sk/