Vyhlásenie k obmedzovaniu slobody prejavu

506

My členovia občianskeho združenia RASTIC dôrazne protestujeme proti obmedzovaniu základného práva občanov vyjadriť slovom, písmom, obrazom svoj názor na akýkoľvek spoločenský problém.

Trend stíhať za názor už prenikol nielen do médií, ale aj do nášho najvyššieho zastupiteľského orgánu – Národnej rady Slovenskej republiky. Úsilie obmedziť slobodu slova má zhubný vplyv na celú spoločnosť.

Presadzujeme a podporujeme slobodu prejavu a jej ochranu v Ústave Slovenskej republiky. Jediné obmedzenie musí zostať v rovine morálnych zásad a princípov, akými sú pravda a spravodlivosť.

Bratislava 20. októbra 2018

René Pavlik – hovorca

prof. MUDr/Peter Mlkvý, CSc. – predseda

 

Ilustračné foto: pixabay.com