Vyhlásenie tradičnej literárnej súťaže v Trenčíne

746

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Spolok slovenských spisovateľov vypisujú

XXVII. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH – STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA.

Propozície súťaže hovoria o tom, že literárna súťaž je vypísaná v žánroch próya a poézia pre vekové kategórie mládež (15 – 20 rokov) a dospelí (nad 20 rokov). Tematické oblasti: a) bez obmedzenia žánru a témy; b) „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ (k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika)

Vybrané práce zamerané na krédo M. R. Štefánika budú uverejnené v tematickom bulletine.

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac tri samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac šesť doteraz nepublikovaných básní.

POSIELANIE PRÍSPEVKOV DO SÚŤAŽE v 3 exemplároch písaných na PC/strojom na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku (určené pre porotu) Hasičská č. 1, 911 82 Trenčín; b) jeden exemplár na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk

Príspevky do súťaže môžu záujemcovia posielať do 30. 9. 2019. Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

Práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov – členov Spolku slovenských spisovateľov

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2019.

Ilustračné foto: wikipedia.sk