Vyjadrite svoj názor o umeleckých fondoch

452

Ako informuje Ministerstvo kultúry SR, Inštitút kultúrnej politiky pripravil dotazník na získanie spätnej väzby k fungovaniu umeleckých fondov – Literárny fond, Fond výtvarných umení a Hudobný fond –, ktorý je určený autorom, interpretom a iným profesionálom pôsobiacim v rôznych oblastiach umenia a kultúry. Údaje z tohto dotazníka sa využijú najmä pri návrhu budúcej reformy umeleckých fondov. Všetky odpovede sú anonymné a spracovávané na základe odpovedí skupín respondentov.

Treba uviesť, že spomínaný Dotazník nájdete na webovom sídle MK SR a tento sa zameriava na zistenie skúsenosti s umeleckými fondmi a hodnotenie ich činnosti. Hoci jeho vyplnenie nezaberie viac ako 5 minút času každého respondenta, každý hlas môže rozhodnúť o osudoch výrazných „hráčov“, teda umeleckých fondov, v umeleckom a kultúrnom prostredí nášho štátu. Pripomíname, že vyplniť ho môžete do 15. januára 2021.