Výnimočné projekty o Cenu Europa Nostra 2019

539

Výnimočné projekty ochrany kultúrneho dedičstva môžu i tento rok bojovať o Europa Nostra Award. Výzva na prihlasovanie projektov je otvorená do 1. októbra 2019. Európska cena za ochranu kultúrneho dedičstva – European Heritage Awards / Europa Nostra Award sa udeľuje za projekty od reštaurácie budov až ich adaptáciu na nové použitie, za mestskú aj vidiecku obnovu krajiny, interpretáciu archeologických nálezísk a starostlivosť o umelecké zbierky. Vyzdvihuje navyše výskum, službu venovanú ochrane dedičstve organizáciami i jednotlivcami a vzdelávacie projekty spojené s ochranou kultúrneho dedičstva.

Slovensko má zatiaľ v súťaži pár úspechov. Naposledy v roku 2009 získala cenu za interdisciplinárne vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva Academia Istropolitana Nova. V prvom ročníku v roku 2002 získal cenu v kategórii archeologických nálezov projekt Rybárskej brány v Bratislave. Ten istý rok dostal diplom projekt obnovy Bosákovej banky v Prešove. O dva roky neskôr v roku 2004 si diplom v rovnakej kategórii odniesol projekt obnovy historickej budovy divadla Jonáša Záborského v Prešove. Viac o ocenených projektoch možno nájsť na – http://www.europeanheritageawards.eu/winner_country/slovakia/

Cenu podporuje Európska komisia v rámci podprogramu Kultúra. Európska únia svoju cenu za kultúrne dedičstvo udeľuje každoročne od roku 2002 najúspešnejším projektom spojeným s ochranou a obnovou európskeho kultúrneho dedičstva. Porota vyberá najlepšie projekty na základe nominácií v kategóriách: pamiatková ochrana, výskum, mimoriadne úsilie, vzdelávanie, odborná príprava a osveta. V rokoch 2020 a 2021 sa cena rozrastie o schému projektu Ilucidare, ktorý je podporovaný v rámci európskeho programu výskumu a inovácií Horizont 2020. Ocenené tak budú a projekty inovácií a diplomacie v oblasti kultúrneho dedičstva. Viac podrobností a prihlasovací formulár možno nájsť na webstránke ocenenia http://www.europanostra.org/

Ilustračné foto: www.europanostra.org