Výročia udalostí

17. november

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu Medzinárodný deň študentstva, ktorý vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva (1941) na pamiatku fašistického teroru rozpútaného proti českým...

16. november

Medzinárodný deň tolerancie – OSN, UNESCO, vyhlásený v roku 1996, od nasledujúceho roka sa oslavuje každoročne. V ten deň v r. 1995 členské štáty...

15. november

Deň väznených spisovateľov (vyhlásený PEN-klubom) 1790 - v Bratislave sa konala korunovácia uhorského kráľa Leopolda II. (1747-1792), syna Márie Terézie a Františka I. Štefana Lotrinského. Ilustračné...

14. november

Svetový deň diabetu 1918 – Tomáš Garrigue Masaryk sa stal prvým československým prezidentom. Vznikla vláda celonárodnej koalície pod vedením Karla Kramářa. Slovákov v nej zastupoval...

13. november

Medzinárodný deň nevidiacich – výročie narodenia Valentina Haüya (1745-1822), zakladateľa výchovy nevidiacich Ilustračné foto: Pixabay.com

12. november

1875 – nariadením uhorského ministra vnútra Kolomana Tiszu bola rozpustená Matica slovenská. Obnovená bola až v roku 1919. Ilustračné foto: Pixabay.com

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa