Výročia udalostí

30. apríla

Svetový veterinárny deň Ilustračné foto: Pixabay.com

29. apríla

Medzinárodný deň tanca, Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami, Svetový deň vodiacich psov 1997 – americký astronaut Jerry Michael Linenger a ruský kozmonaut Vasilij...

28. apríla

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci Ilustračné foto: Pixabay.com

27. apríla

1898 – v Liptovskom Mikuláši vznikol spolok Tranoscius, zameraný na vydávanie a rozširovanie slovenskej evanjelickej náboženskej spisby. Ilustračné foto: Pixabay.com

26. apríla

Svetový deň duševného vlastníctva, Svetový deň dierkovej fotografie Ilustračné foto: Pixabay.com

25. apríla

Svetový deň tučniakov, Svetový deň boja proti malárii Ilustračné foto: Pixabay.com

Slovo šéfredaktora

Zo stránok nových kníh

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Novembrová “piešťanská” súťaž o knižné ceny

Mestská knižnica v Piešťanoch je známa viacerými dlhodobými aktivitami orientovanými na detských čitateľov. Aj počas tohto obdobia, v ktorom je pre koronavírus pre verejnosť...