Výročia udalostí

7. apríl

Svetový deň zdravia 1348 – v Prahe založil kráľ Karel IV. Univerzitu Karlovu - najstaršiu univerzitu v strednej Európe. Pôvodne mala štyri fakulty - slobodných...

6. apríl

Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier 1875 – bola zastavená činnosť Matice slovenskej. 1896 – začali sa prvé novodobé olympijské hry v Aténach, ktoré trvali...

5. apríl

1945 – v Košiciach bol vyhlásený Košický vládny program, programový dokument prvej vlády ČSR po 2. svetovej vojne. Ilustračné foto: Pixabay.com

4. apríl

Medzinárodný deň bez násilia Medzinárodný deň proti nášľapným mínam 1945 – prezident Edvard Beneš v Košiciach vymenoval prvú čs. povojnovú vládu, na jej čele stál sociálny...

2. apríl

Medzinárodný deň detskej knihy - výročie narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (1805) Svetový deň povedomia o autizme (OSN) Európsky deň akcií za práva migrantov 1973 –...

1. apríl

Medzinárodný deň vtáctva Ilustračné foto: Pixabay.com

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Myšlienka týždňa

Literárna súťaž

Aprílová “piešťanská” súťaž o knižné ceny

Mestská knižnica v Piešťanoch je známa viacerými dlhodobými aktivitami orientovanými na detských čitateľov. Aj počas tohto obdobia, v ktorom je pre koronavírus pre verejnosť...