Výročia udalostí

22. január

1402 – kráľ Žigmund udelil Bratislave, Trnave, Šopronu, Trenčínu, Levoči a Bardejovu právo skladu. Cudzí obchodníci sa museli povinne zastaviť, zložiť svoj tovar na...

21. január

1793 – v Paríži popravili francúzskeho panovníka z rodu Bourbonovcov Ľudovíta XVI. Kráľom bol od roku 1774. Počas jeho vlády vypukla v roku 1789...

20. január

1928 – Československo uzavrelo so Svätou stolicou tzv. modus vivendi - zmluvu, ktorá obsahovala dojednania o úprave hraníc cirkevných provincií a o vymenovaní biskupov. 1950...

19. január

1945 – vojská Ukrajinského frontu a 1. Čs. armádny zbor v ZSSR oslobodili Košice a Prešov. 1993 – Slovenskú republiku prijali do Organizácie Spojených národov...

18. január

1919 – vo Versailles sa začala Parížska mierová konferencia. Štáty Dohody ňou chceli pre Európu zabezpečiť po 1. svetovej vojne spravodlivosť v územných a...

17. január

1990 – Alexandrovi Dubčekovi udelil Európsky parlament v Štrasburgu cenu Andreja Sacharova za rok 1989. Cena pomenovaná po ruskom disidentovi Andrejovi Sacharovovi sa udeľuje...

Slovo vedúceho redaktora portálu

Zo stránok Literárneho týždenníka

Nejasný horoskop

Plody slušnosti

Pod hviezdnym nebom…

Myšlienka týždňa

Právo na zdravý život…