Výročie Nežnej revolúcie v znamení originálnych kultúrnych aktivít

742

Ako nás informoval Pavol Čorba z Ministerstva kultúry SR, pri príležitosti okrúhleho výročia Nežnej revolúcie sú pre verejnosť pripravené rôznorodé kultúrne podujatia. Udalostiam a odkazu Novembra ´89 sú venované aj originálne výstavné, divadelné či filmové projekty.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa usilovala o to, aby nám náš historický míľnik na ceste k demokracii pripomenul čo najbohatší kultúrny program. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a ich partnerské inštitúcie pripravili v tejto súvislosti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré návštevníkom dovolia nahliadnuť do turbulentného procesu zániku totality a nástupu demokracie. Diváci sa tak môžu tešiť na interaktívne webové stránky, originálne výstavy či zaujímavé filmové cykly a divadelné podujatia.

„Nežná revolúcia je jednou z najdôležitejších historických udalostí v dejinách Slovenska. Výročie je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé aktivity, ktorými si pripomenieme nespochybniteľný hodnotový potenciál pre dnešok,“ vyjadrila sa ministerka Laššáková.

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi prináša informácie o kultúrnom programe, ktorý sa tematický dotýka roka 1989.

Slovenská národná galéria

  1. novembra 2019

Spustenie interaktívnej web stránky www.1989.sng.sk a digitálneho projektu Čas-opis 1989 – Digitálny projekt Čas-opis 1989 platformy Lab.SNG ukazuje menej známu podobu Nežnej revolúcie. Prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, audio a video materiálov skúma vizuálnu kultúru Novembra ̕̕̕ 89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie. Bohatý vizuálny materiál sprevádzajú komentáre aktérov revolúcie, alebo odborníkov na históriu. Tematické online nástenky sa venujú premene verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií, zachytávajú solidaritu, kreativitu a občiansku energiu, ktoré zjednotili slovenskú verejnosť. Návštevníci webovej stránky môžu deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku ČASO-PIS konceptuálneho umelca Júliusa Kollera, dokumentujúceho udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku. Okrem interaktívneho webu ponúkne SNG rôzne sprievodné programy, workshopy a metodické aktivity pre školy. Projekt Čas-opis 1989 a web www.1989.sng.sk predstavia 13. novembra 2019 v Esterházyho paláci v Bratislave  Michal Čudrnák, vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG a kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Petra Hanáková.

  1. novembra 2019, Bratislava, Esterházyho palác

Bookobrazy: Petr Sís: Múr – Čo je na druhej strane múru? A naozaj nemôžem povedať nahlas, čo si myslím? Cez obrázky spomienok malého pioniera Petra sa spolu vrátime do čias, kedy sloboda nebola samozrejmosťou, no ani napriek múru deťom nikto nezabránil snívať. Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov.

  1. novembra 2019, Bratislava, Esterházyho palác

Architektúra  ‘89 –  Záver osemdesiatych rokov u nás nebol spojený len s náhlou zmenou politického svetonázoru – zlomový je aj pre umenie a architektúru. Ako sa formovali nové uličné čiary Bratislavy, ktoré tvorili kulisu udalostiam Nežnej revolúcie? Aj o tom bude jesenná Architúra s architektom Martinom Zaičkom s miesto stretnutia na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave.

  1. novembra 2019, Bratislava, Esterházyho palác

Teraz alebo nikdy!  – Na sprievodnom podujatí Teraz alebo nikdy! sa s oddelením galerijnej pedagogiky SNG pozriete na udalosti Novembra ʼ89 z rôznych strán. Na kreatívnom workshope sa budete zaoberať vizuálnou silou dobových plagátov, vyskúšate si aj takmer zabudnutú techniku výroby plagátov – sprejovanie cez šablóny. Vedomostný kvíz nebude sledovať len fakty, dátumy či osobnosti, ale aj nevšedné súvislosti, ktoré odhalia napríklad aj denníkové zápisky Kollerovho ČASO-PISu.

Kino Lumière

  1. – 30. novembra 2019, Bratislava, Kino Lumière

Cyklus Nežná revolúcia a film – Na odstránenie komunistického režimu v Československu pochopiteľne reagovali aj filmári. V cykle Nežná revolúcia a film nájdu diváci viacero komponovaných blokov, do ktorých Miro Ulman z Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu zaradil spravodajské, dokumentárne, ale aj hrané filmy. Téme 30 rokov od Nežnej revolúcie je kompletne venovaný aj Festival KADU (5. – 7. november 2019). Okrem toho sa v kine Lumière v dňoch 12. – 13. novembra 2019 uskutoční aj Medzinárodná filmová prehliadka v rámci Festivalu Slobody 2019.

Divadelný ústav

  1. novembra 2019, 50 divadiel v 27 mestách SR

Noc divadiel 2019 – 10. ročník Noci divadiel, ktorú koordinuje Divadelný ústav v Bratislave, sa bude niesť v znamení Nežnej revolúcie a jej aktuálneho odkazu. Program Noci divadiel 2019 sa bude odohrávať v 27 slovenských mestách a viac ako 50-tich divadlách, kultúrnych centrách, umeleckých školách a kultúrnych priestoroch po celom Slovensku. Noc divadiel je výnimočné podujatie, ktoré vytvára veľkú divadelnú rodinu a okrem profesionálnych umelcov zapája aj ochotnícke súbory. Okrem dobrého divadla je pripravený aj rozmanitý sprievodný program – výstavy, videoprojekcie, rozhovory s divadelnými osobnosťami, divadelné kvízy, workshopy, koncerty. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať a zapájať sa do diania, či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom počas celej noci.

Ilustračné foto: Kino Lumiére