Výročie úmrtia sv. Cyrila v Devíne

758

Spomínané 1151. výročie úmrtia sv. Cyrila je tu o pár dní, tento svätec a vierozvestca totiž skonal dňa 14. februára 869 v Ríme. Ako nás informovala Daniela Suchá, z OZ Dedičstvo otcov, spolu s ďalšími organizátormi pozývajú na slávenie tejto spomienky v Kostole sv. Kríža v Devíne 15. februára 2020 o 14. hodine. Spomienka sa začne slávnostnou svätou liturgiou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda, hlavným celebrantom a kazateľom bude Rastislav Čížik, farár farnosti Bratislava-Staré Mesto, spievať bude gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon. Proglas prednesie v umeleckom prednese herec Jozef Šimonovič. Spomienkovú slávnosť ukončí kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda. “Budeme veľmi radi, keď budeme môcť privítať čo najviac ľudí na tomto významnom mieste, ktoré je nerozlučne späté s duchovným životom nášho národa. Tešíme sa na stretnutie s a na príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a sv. Metoda, ” dodala D. Suchá.