Výročná cena za novinársku tvorbu v roku 2018

619

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií. Cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku. Tvorivá cena sa udeľuje v týchto kategóriách: v kategórii publicistika: tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia; v kategórii spravodajstvo: tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia,  spravodajské agentúry; v kategórii novinárska fotografia. Uchádzať o cenu sa môžu jednotliví autori, okrem nich môžu návrhy na ocenenie podávať katedry žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, šéfredaktori a členovia výboru sekcie. Prihlášky, súťažné príspevky a anotácie je potrebné predložiť v troch exemplároch, novinárske fotografie v jednom exemplári. Práce navrhnuté na výročnú cenu posúdi odborná porota, ktorú menuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu. Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31. 1. 2019 na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. Viac podrobností nájdete na webovej stránke Literárneho fondu.