Vyšla kniha o bábkach a bábkarstve

1061

Ako uvádza agentúra SITA, medzi aktuálne knižné novinky na Slovensku pribudla kniha Slovenský loutkář 1928. Inšpirovaná bola aj vydaním slovenského čísla časopisu Loutkář v roku 1928 a zápisom prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky vydal Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) výpravnú publikáciu Slovenský loutkář 1928. Verejnosti ju vydavateľ spolu s autormi predstavil 21. marca, symbolicky v deň, keď si celý svet pripomína Svetový deň bábkarstva. Ako agentúru SITA ďalej informovala PR manažérka Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Lucia Sopková, kniha bola inšpirovaná nielen výročím, ale aj ďalšími dvoma významnými udalosťami slovenských a českých kultúrnych vzťahov. Prvou bolo vydanie slovenského čísla časopisu Loutkář v roku 1928 a druhou zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016. Slávnostné podujatie sa konalo v bratislavskom V- klube a súčasťou prezentácie bolo aj vystúpenie marionetového divadla TYJÁTR z Nitry s hrou tradičných kočovných bábkarov Don Šajn.

Autori knihy Michal Babiak, Jaroslav Blecha a Juraj Hamar v kritickej historickej, kultúrnej a estetickej reflexii prinášajú najnovšie poznatky k danej problematike. Súčasťou vydania je aj faksimile pôvodného vydania časopisu Loutkář z roku 1928. “Toto, tzv. slovenské číslo zachytáva vývoj slovenského bábkarstva na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku spoločnej republiky. Uvádza príspevky o najvýznamnejších osobnostiach, ktoré sa v tomto období zasadili o rozvoj a propagáciu bábkového divadla na Slovensku, ako aj informácie o činnosti a pôsobení tradičných kočovných marionetárov, spolkových a rodinných bábkových divadlách na území Slovenska,” uvádza Sopková v tlačovej správe.

V publikácii sú okrem fotografií bábkových divadiel, bábok a bábkarskej scénografie aj vzácne faksimile dobových dokumentov a rodinných fotografií z pôsobenia významných bábkarov na začiatku 20. storočia. Autori uverejnili s poznámkovým aparátom aj scenáre k hrám Jánošík a Ján Doktor Faust tradičných bábkarov. Vznik publikácie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Českej republiky.

Svetový deň bábkarstva si 21. marca pripomíname od roku 2002. Vyhlásila ho Medzinárodná bábkarská organizácia UNIMA, ktorá vznikla pred 90 rokmi v Prahe. Prvok Tradičné bábkarstvo na Slovensku bol v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2016 ako spoločná nominácia s Českou republikou bol prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Česku zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Obálka novej knihy o tradičnom bábkarstve od trojice odborníkov

Foto: Pixabay.com a archív