Vyšlo druhé číslo almanachu Devín

629

V týchto dňoch vyšlo 2. tohoročné (a celkove 7.) číslo literárno-umeleckého a vedecko-vzdelávacieho almanachu Devín, ktorý dva razy do roka vydáva Spoločnosť Ľudovíta Štúra v Moskve. V skutočnosti ide o 200-stranovú viazanú knihu v mäkkej väzbe s bohatým textovým a ilustračným obsahom o Slovensku, o jeho histórii, kultúre, najmä literárnej kultúre.

Aj toto číslo sa už tradične začína úvodným príhovorom Jána Šmihulu, riaditeľa Slovenského inštitútu v Moskve.

Zostavovateľka almanachu a jeho zodpovedná redaktorka, známa slovakistka Alla Mašková vytvorila túto koncepciu obsahu čísla: Prvá časť má názov Tvorba Ľudovíta Štúra a obsahuje báseň Ľ. Štúra Pripomienka, potom dobovú politickú esej Ľ. Štúra Ponosy a žaloby Slovanov a už piate pokračovanie politického závetu Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti.

Druhú tematickú oblasť s názvom Súčasníci vypĺňa biografická esej Jozefa Miloslava Hurbana z roku 1877 Viliam Pauliny-Tóth a jeho doba. Tretia časť, tematicky príbuzná s predchádzajúcou, má názov Naši súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi. Zostavovateľka do nej zaradila esej Alexandra Matušku Štúr a štúdiu Daniely Kodajovej Dve posolstvá Ľudovíta Štúra. Rubriku dopĺňa informačný článok Múzeum Ľudovíta Štúra v Uhrovci. V časti Slovenská kultúra reportážno-informačným spôsobom predstavuje Spišský hrad ako originálnu slovenskú historická pamiatku.

Rubrika Slovensko-ruské literárne vzťahy obsahuje široko koncipovanú štúdiu Ally Maškovej Lev Nikolajevič Tolstoj a Dušan Makovický, ktorej záver tvorí ruský preklad dosť dlho neznámej básne P. O. Hviezdoslava.. Do ruštiny ju preložil Michail Pismennyj. Sviatok súčasnej slovenskej poézie – to je názov rozsiahleho bloku básní súčasných slovenských básnikov. Konkrétne sú to: Ján Buzássy, Ľubomír Feldek, Jaroslav Rezník, Mila Haugová, Ján Zambor, Jana Bodnárová, Dana Podracká, Juraj Kuniak, Teodor Križka a Mária Ferenčuchová. O prebásnenie do ruštiny sa podelili Natália Švedová, Daria Anisimovová a Ivan Belobrylov. Rubriku dotvára úvaha Hany Balcerovej Spomienky Ladislava Balleka. Súčasná slovenská próza je v almanachu zastúpená rozsiahlym úryvkom z románu Moniky Kompaníkovej Piata loď v preklade Ľudmily Širokovovej.

Kolektív zostavovateľov nezabudol ani na výročie vzniku Česko-slovenskej republiky. V rámci rubriky História Slovenska uverejnil informatívnu Chronológiu udalostí, ktoré viedli k vzniku ČSR. Druhou štúdiou v rámci tejto časti obsahu je štúdia Ľudmily Širokovovej Rok 1968 v zrkadle slovenskej literatúry.

Rubrika Spomíname je venovaná dvom velikánom našej literárnej a kultúrnej histórie – Pavlovi Dobšinskému a Ivanovi Kraskovi –, a to pri príležitosti ich výročí narodenia a úmrtia (Dobšinský – 190. výročie narodenia, Krasko – 60. výročie od úmrtia). Rubrika Kronika je venovaná literárnemu dielu nedávno tragicky zahynuvšieho prozaika Petra Krištúfka. Obsah almanachu uzatvára informácia a fotodokumentácia z posledného zasadnutia Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Moskve.