Výstava a ocenená kniha o študentskom novembri 1989

345

V Átriu budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave je ešte do 10. decembra 2021 (Deň ľudských práv) sprístupnená výstava Filozofi v novembri 1989, bytostne súvisiaca so zmenami našej spoločnosti v novembri 1989. Výstava, ktorú pripravil Archív UK v spolupráci s FF UK a účastníkmi študentského hnutia v roku 1989, je súčasťou projektu Festival slobody 2021 organizovaného Ústavom pamäti národa.

Výstava archívnych dokumentov a fotografií približuje prípravu a priebeh udalostí na FF UK v Bratislave, ktorej študenti stáli pri zrode slovenského revolučného vysokoškolského hnutia v novembri 1989. Jednotlivé panely zobrazujú vývoj od nepovolenej demonštrácie slovenských študentov 16. novembra 1989,  zorganizovanej poslucháčmi FF UK, cez vytvorenie prvého študentského štrajkového výboru na Slovensku v Aule UK v pondelok 20. 11. 1989, generálny štrajk 27. 11. 1989 až po prvé slobodné voľby vedenia FF UK dňa 6. decembra 1989.

Súčasťou vernisáže bolo slávnostné odovzdanie medzinárodnej Ceny Egona Erwina Kischa za publikáciu Študentský prológ k Nežnej revolúcii – Bratislava 16. november 1989 (viac o knihe v inej časti nášho časopisu) jej zostavovateľom Márii Mikovej, Martinovi Homzovi, Milanovi Novotnému (prvý zľava) a spoluautorom – ich  vtedajším spolužiakom. Publikácia prináša autentické svedectvá priamych účastníkov verejného protestu slovenských študentov proti vtedajšiemu režimu v predvečer oficiálneho začiatku Nežnej revolúcie, ktoré sú doplnené archívnymi fotografiami a dokumentmi. O udelení tohto prestížneho knižného ocenenia rozhodujú už od roku 1990 predstavitelia Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku (na fotografii v strede jeden z nich, Anton Blaha) a Klubu autorov literatúry faktu Českej republiky.

Časť študentov FF UK stojacich za protestom v novembri 1989