Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

677

V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR je stále sprístupnená výstava ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstavný projekt pri príležitosti okrúhleho 75. výročia Slovenského národného povstania organizujú Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav a Ministerstvo kultúry SR.

Slovenské národné povstanie predstavuje jeden z medzníkov slovenských dejín. Popri Varšavskom povstaní a odpore v okupovanej Juhoslávii patrí k najväčším ozbrojeným vystúpeniam proti nacizmu v Európe. Hlavnou zložkou Slovenského národného povstania bola povstalecká armáda – 1. československá armáda na Slovensku, ktorá mala v spolupráci s partizánmi rozhodujúcu zásluhu na dvojmesačnom udržaní povstaleckého územia v tyle nemeckých frontových vojsk.

Pri príležitosti okrúhleho 75. výročia Slovenského národného povstania pripravilo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici s Vojenským historickým ústavom v Bratislave výstavný projekt ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Fotografická výstava v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej, 1. československej armády na Slovensku. Výstava je tematicky rozčlenená na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. československej armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Jednotlivé celky sa venujú prvým bojom povstaleckej armády, jej skúsenostiam, reorganizáciám a mobilizáciám. Pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády ako aj armádnych jednotiek je samostatne dokumentované v príslušných tematických celkoch. Zánik povstaleckej armády a význam Slovenského národného povstania tvorí záver výstavy. Výstava pozostáva s niekoľkých prezentačných panelov, výstavných prvkov a samostatného multimediálneho dotykového informačného systému. Expozíciu koncepčne pripravili historici Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu a Marián Uhrín z Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Výstava bude otvorená pre verejnosť do 30. augusta 2019 denne okrem pondelkov v čase od 10. do 18. hodiny. Následne bude inštalovaná v priestoroch Českého národného múzea v Prahe v septembri 2019.

Foto: Vojenský historický ústav