Výstava k storočnici ČSR i dar SNG získali ocenenia

629

Výstavu k storočnici Československej republiky i významný dar pre Slovenskú národnú galériu, ako aj ďalšie počiny galérii a múzeí za rok 2018 ocenia Výročnými cenami časopisu Pamiatky a múzeá. Laureáti si ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti kultúrneho dedičstva Slovenska slávnostne prevyali vo štvrtok 5. septembra o 12. hodine v Slovenskom banskom múzeu na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Stalo sa tak pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala vedúca centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová. V poradí 28. ročník cien vyhlásila redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom (SNM) a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Za prírastok do zbierok, teda Akvizíciu patrí ocenenie rodine Zubaľovcov a Slovenskej národnej galérii za dar časti Zbierky Linea do zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie. Dar od Zbierky Linea, ktorá je jednou z najvýznamnejších súkromných zbierok na Slovensku, obsahuje diela od polovice 18. až po záver 20. storočia. Obsahuje viac ako 150 umeleckých diel v odhadovanej hodnote približne tri a pol milióna eur.

V kategórii Expozícia porotu zaujala práca tímu tvorcov trvalej výstavy 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018 v Slovenskom múzeu dizajnu. Múzeum je špecializovaným pracoviskom Slovenského centra dizajnu (SCD) a výstavu pripravilo na dva roky. Následne ju inovuje o nové predmety aj poznatky. Podieľali sa na nej Juraj Blaško, Michal Čudrnák, Peter Gála, Katarína Hubová, Pavel Choma, Simona Janišová, Martin Kubina, Ľubomír Longauer, Peter Nosáľ, Gabriela Ondrišáková, Adriena Pekárová, Mária Rišková, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková, Anna Ulahelová a Slovenské centrum dizajnu v spolupráci so spoločnosťou Altamira Softworks.

V kategórii Výstava získali cenu Martin Goduš a Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Bratislava za výstavu 100 rokov lodiarstva v Československu. Za rok 2018 udelili organizátori aj Mimoriadnu cenu, a to autorskému tímu Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstavy. Cena za špeciálnu výstavu k storočnici vzniku prvej republiky Čechov a Slovákov, ČSR patrí Branislavovi Panisovi, Michalovi Lukešovi, Michalovi Stehlíkovi, Marekovi Junekovi, Petrovi Bartovi, Tomášovi Kavkovi, Eduardovi Belušákovi, Hanušovi Jordanovi, Liborovi Jůnovi, Lenke Lubuškej, Martine Vyskupovej, Slovenskému národnému múzeu v Bratislave a Národnímu muzeu v Prahe.

Medzi publikáciami vydanými vlani múzeami a galériami zaujal najviac titul Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta Bratislavy. Podpísaní pod ním sú Zuzana Francová, Štefan Gaučík, Daniel Hupko, Beáta Husová, Peter Hyross, Marta Janovíčková, Elena Kurincová, Jaroslava Schmidtová, Peter Nosáľ a Múzeum mesta Bratislavy. V kategórii Menšia publikácia – drobná tlač – periodiká ocenili občianske združenie Permon a mesto Banská Bystrica za časopis Bystrický Permon – Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu.

Za nález germánskeho dvorca v Bratislave – Podunajských Biskupiciach z neskoroantického obdobia získali cenu v kategórii Objav – nález Milan Horňák, Erik Hrnčiarik, spoločnosť Via Magna a Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave. Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 v kategórii Obnova – adaptácia udelili Stanislavovi Barényimu, Karine Barényiovej, spoločnosti ArBA a Krajskému pamiatkovému úradu Žilina za obnovu vily Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši. V kategórii Reštaurovanie cenu získali Peter Šimon, Jan Janda, Marek Repáň, mesto Šaštín-Stráže a Krajský pamiatkový úrad Trnava za reštaurovanie trojičného stĺpa na Kláštornom námestí v Šaštíne-Strážach.

Cenu za Akciu – podujatie – dlhodobé projekty priznali združeniu Gotická cesta za dlhodobé aktivity v oblasti obnovy a propagácie sakrálneho kultúrneho dedičstva v regióne Gemera. V kategórii Film – video – audio – multimédiá patrí cena za film Po sezóne Andrei Kalinovej, umeleckej skupine Opustená (re)kreácia a občianskemu združeniu Archimera.

Články približujúce jednotlivé ocenené projekty a celkový zoznam nominácií sú zverejnené v treťom tohtoročnom čísle časopisu Pamiatky a múzeá. Časopis je bežne dostupný v Slovenskom národnom múzeu a jeho pobočkách.