Výstava maliara Štefana Cpina v Modre

742

Výstava diel akademického maliara Štefana Cpina pri príležitosti nedožitých sto rokov je ešte do 20. októbra sprístupnená vo výstavných priestoroch Múzea Ľudovíta Štúra SNM v Modre. Štefan Cpin bol známy maliar, ilustrátor a grafik. Patril k obľúbeným a uznávaným ilustrátorom kníh pre deti a mládež (Zlatá a Strieborná kniha rozprávok, Čenkovej deti, Janko Hraško, Prázdniny so strýcom Rafaelom a i.). V rokoch 1959, 1964, 1965 a 1968 získal Cenu Fraňa Kráľa, a v roku 1980 cenu za ilustráciu – Najkrajšia kniha roka.

Ako sa uvádza v sprievodnom texte k výstave, v rokoch 1936 – 40 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, 1941– 42 na výtvarnom oddelení SVŠT v Bratislave (prof. M. Schurman, G. Mallý). V rokoch 1940 – 41 bol učiteľom v Čiernom Poli, 1944 – 47 bol ilustrátorom v nakladateľstve Pavla Gerdelána v Trnave. Od 1948 žil v Harmónii pri Modre. Ilustrátor kníh pre deti a mládež, najčastejšie pre vydavateľstvo Mladé letá, tvorca lyrizujúcej typológie postáv, inšpirovanej zážitkami z detstva na dedine. Svieža farebnosť jeho prác vychádza z dokonalej znalosti a využitia akvarelovej techniky. Dekoratívnu zložku jeho tvorby poznačilo hlboké poznanie ľudového umenia. Práca na poli detskej ilustrácie, ktorá predstavuje viac ako stovku titulov, zanechala po sebe originálnu a neprehliadnuteľnú stopu. V maliarskej tvorbe, v akvareloch, gvašoch a olejoch, sa inšpiroval najmä okolím, krajinou i ľuďmi. Spolupracoval s nedávno zosnulým Ignácom Bizmayerom. Roku 1953 získal Cenu Povereníctva školstva a kultúry za ilustrácie výberu poézie Radosť deťom; 1964 Cenu vydavateľstva Mladé letá za ilustrácie bulharských rozprávok Drevený trón, 1969 Cenu Fraňa Krála za ilustračnú tvorbu pre deti, Cenu Cypriána Majerníka 1972 za ilustrácie ku knihe Boženy Nemcovej Zlatá kniha rozprávok, dostal už in memoriam.