Výstava najkrajších kraslíc na Orave

1303

Výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sú zaplnené kraslicami, ktoré sú symbolom jari a veľkonočných sviatkov. Na 18. ročník celoštátnej posúťažnej predajnej výstave O najkrajšiu kraslicu sa svojimi prácami prezentuje viac ako 100 tvorcov z celého Slovenska, detí aj dospelých. V jej aktuálnom ročníku dominujú kraslice voskované, vyškrabávané, dierkované, drôtované, maľované, ale časté boli aj experimentálne spôsoby zdobenia. Najsilnejšie zastúpená bola skupina dospelých. Práve práce týchto tvorcov mali vysokú technickú úroveň. Je chvályhodné, že nestrácajú motiváciu a udržiavajú vysokú kvalitu súťaže. V tomto roku mohli záujemcovia do súťaže poslať opäť maximálne 10 kraslíc.

Aj preto je aktuálna výstava najmä porovnaním kvality a umeleckej zručnosti krasličiarok
a krasličiarov. Z detských prác porota v najmladšej kategórii 5 – 11 rokov ocenila kraslice
žiakov zo Slovenského domu v Podwilku Cenou za tradičné spracovanie. Cenu za netradičnú techniku získal zas Tadeáš Piták z Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom, Cenu za hravý prístup získali žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Martine. V kategórii 12 – 18 rokov získali Cenu za kreatívny prístup žiaci zo Špeciálnej základnej školy s telesným postihnutím z Dolného Kubína. V poslednej kategórii nad 18 rokov získala Cenu za vyškrabkávanú techniku Oľga Lórántová z Hornej Lehoty, Cenu za voskovú techniku Daniela Šuleková z Trebeľoviec, Cenu za drôtenú techniku Mária Mizeráková z Pobedima, Cenu za aplikovanie textilnej techniky získal Rastislav Matlák z Nitry, Cenu za originalitu Mária Krajčová zo Žiliny, Cenu za madeirovú techniku Ľubica Stachová z Trenčína a Cena za použitie viacerých techník zostáva v Dolnom Kubíne vďaka tvorcovi Milanovi Uhričíkovi. Hlavná cena 18. ročníka celoštátnej súťaže O najkrajšiu kraslicu poputuje Júlii Vlčkovej do Častkoviec.

Foto: archív Oravského kultúrneho strediska