Výstavy Vincenta Hložníka ponúkajú silný odkaz

817

V utorok 22. októbra si celá kultúrna verejnosť na Slovensku pripomínala presne sté výročie narodenia významného umelca, maliara, ilustrátora, grafika, kresliara a pedagóga Vincenta Hložníka. Práve v tento deň viac ako symbolicky otvorili nielen dve veľké výstavy ponúkajúce významnú časť jeho unikátneho diela, ale prakticky sa začína zvyšná čas roka v znamení intenzívnejšieho vnímania odkazu jeho tvorby a myšlienok.

V Považskej galérii umenia v Žiline bolo v tento deň otvorenie expozície (kurátor Milan Mazúr, architektúra a dizajn expozície Dušan Voštenák), ktorá nadväzuje na predchádzajúci cyklus koncepcií expozície, začatý v roku 2009. Ten iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Ako hovorí kurátor výstavy a znalec umelcovho diela M. Mazúr: „Aktuálna expozícia s názvom Múzeum Vincenta Hložníka (stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca) predstaví verejnosti doteraz málo prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň bude mať nová expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.“

Sté výročie narodenia významného slovenského umelca si uctila v ten istý deň aj Matica slovenská vystavením jeho obrazov zo zbierky Národného pokladu SR v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. Spoločne s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Art Galériou Schürger Tvrdošín otvorili výstavu vernisážou s názvom VH – 100 obrazov. Vernisáž multimediálnej výstavy sa začala o 17. hodine v budove Slovenského rozhlasu a pokračovala o 19. hodine v Kostole Klarisiek v Bratislave. Matica poskytla verejnoprávnemu rozhlasu a televízii umelcove obrazy na jeden rok. Viac o oboch výstavách onedlho podrobnejšie.

Foto: archív Považskej galérie umenia v Žiline