Vytvorte vlastnú knihu do 31. marca!

834

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásila už 20. ročník medzinárodnej slovensko – česko – poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU. Partnermi tejto knižnice sú Městska knihovna vo Frýdku-Místku (Česká republika) a Ksiaznica Beskidzka Bielsko-Biala (Poľská republika). Termín odoslania prác do národného kola v Slovenskej republike vrcholí, pretože posledným dňom je 31. marec 2019! Témou ročníka 2018/2019 je Putovanie po krajine fantázie (zaujímavé rozprávanie – napínavý príbeh – pútavá rozprávka – humor – dobrodružstvo). Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom však nebudú do súťaže zaradené. Hodnotená bude obsahová kvalita, zhoda s tematickým zadaním, originalita príbehu (plagiáty nebudú v súťaži akceptované), estetika, výtvarné cítenie a nápaditosť.

Súťaží sa v troch kategóriách: I. kategória – deti do 12 rokov, II. kategória – deti a mládež od 13 do 16 rokov, III. kategória – deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení do 20 rokov. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl príslušnej vekovej kategórie, pre verejné knižnice, kultúrne strediská, špeciálne školy a výchovné zariadenia. Do súťaže je možné sa zapojiť aj individuálne alebo maximálne v dvojčlenných autorských kolektívoch.

Súťažné práce národného kola v Slovenskej republike je potrebné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 15 Žilina a na obálku napísať TVORÍME VLASTNÚ KNIHU. Ešte uvádzame kontaktné osoby v SR (pre národné a medzinárodné kolo): Janka Zurovacova, tel.:041/7233090, Zuzana Mjartanová, tel.:041/7232745, mail: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk