Výzva na záchranu časopisu Slovenské pohľady

528

Spisovateľ a šéfredaktor časopisu Slovenské pohľady Bystrík Šikula v Literárnom týždenníku 15 – 16/ 2021 v článku pod titulkom Pomôžme si sami (Výzva na záchranu Slovenských pohľadov) píše aj toto: “Mohol som už v tých nedobrých časoch tušiť, že v existenčnom ohrození sa raz môžu ocitnúť aj Slovenské pohľady (na literatúru,
umenie a vedu), časopis, ktorý vediem. Ak dobre rátam, koncom minulého roka boli na ministerstve kultúry štyri intervencie za záchranu Pohľadov, žiadosti o cielenú, účelovo viazanú finančnú podporu, o ktorú bol beztak už podvyživený časopis ukrátený redukovaním matičného rozpočtu. Podporu, s ktorou som rátal a – prerátal sa. Tak pevne som veril a toľko som sa márne nádejal, že odmietavá a zaujatá ministerka Natália Milanová, absolventka slovenského jazyka a historie (sic!), si napokon
predsa len vstúpi do svedomia a pred tvárami J. M. Hurbana, S. H. Vajanského, J. Škultétyho, Š. Krčméryho, A. Mráza a iných významných osobností slovenského národného života si netrúfne odmietnuť dotáciu pre druhý najstarší literárny časopis v Európe spojený s ich menom, slovenským národným životom a dejinami Slovákov bojujúcich za svoju slobodu, samostatnosť a štátnosť. Nepodceňujme kaskadérku v sedle. Pridobre
si uvedomuje, že v ňom sedí prvý a posledný raz. S hrošou kožou ukázala baťkom chrbát
a Slovenským pohľadom veľkú figu… Konajme. Konajme, aby sme raz nemuseli
čeliť obvineniu, že sme pre strom nevideli les, uprednostnili osobný prospech na úkor verejného. Nikto sa nás nebude pýtať, ako to naozaj bolo. Obvinia nás zo šeroslepoty, vlčej tmy. Neočakávajme pomoc iba zvonka. Ako nám pomôžu cudzí, keď nám nepomôžu vlastní? Pomôžme si sami. Práca na národnej dedičnej roli neprináša zisk – odjakživa prinášala len obete.”

Pridávame sa k výzve a tiež zverejňujeme číslo účtu, na ktorý môžete posielať
peniaze: Matica slovenská SK28 7500 0000 0040 0786 8337