Výzva z Divadelného ústavu

692

„Staňte sa súčasťou Roku slovenského divadla,“ vyzýva všetky kultúrne inštitúcie Divadelný ústav Bratislava. Rokom slovenského divadla bude nadchádzajúci rok 2020. Ide o dobrovoľný projekt, ktorého cieľom je spojiť divadelné a iné kultúrne inštitúcie na Slovensku a touto cestou si pripomenúť význam slovenskej divadelnej histórie. Divadelný ústav preto motivuje nielen divadelné, ale i všetky kultúrne organizácie či združenia, aby do svojho dramaturgického plánu na rok 2020 zahrnuli podujatia venované slovenskému divadlu. Tie sa prostredníctvom špeciálneho loga zaradia do zoznamu podujatí projektu Rok slovenského divadla. Na svojej webstránke o tom informuje Divadelný ústav.

Vláda vyhlásila na návrh ministerstva kultúry rok 2020 za Rok slovenského divadla na svojom zasadaní v novembri minulého roka. V roku 2020 si totiž pripomíname dve jubileá významné nielen pre divadlo, ale pre slovenskú kultúru vo všeobecnosti, a to 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území. Rok slovenského divadla má byť celospoločenskou udalosťou, sviatkom divadla vo všetkých jeho podobách, uznaním práce umelcov a ich významného vplyvu na rozvoj kultúry a národného dedičstva. Cieľom série podujatí, ktoré pri tejto príležitosti vzniknú, je tiež zviditeľniť slovenské divadelné umenie na Slovensku aj v zahraničí. Ministerstvo kultúry poverilo prípravou Roka slovenského divadla tri inštitúcie, Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo a Národné osvetové centrum. Divadelný ústav sa sústredí na aktivity a podujatia profesionálneho divadla na celom Slovensku a tiež smerom k zahraničiu.

Všetky podujatia Roku slovenského divadla budú na jednom mieste. Divadelný ústav totiž pripravuje aj webstránku k Roku slovenského divadla. Má ísť o „jedinečný informačný portál, poskytujúci na jednom mieste všetky informácie o podujatiach a projektoch, či odkazy na stránky divadiel a inštitúcií, ktoré podujatia pripravujú“. Súčasťou webu bude aj kalendár podujatí. Organizátori akcií, ktoré plánujú zaradiť do Roka slovenského divadla, môžu posielať svoj zoznam plánovaných podujatí so stručnou anotáciou na e-mailovú adresu eva.fackova@theatre.sk najneskôr do 30. septembra.

Ako ďalej informuje Divadelný ústav, Fond na podporu umenia plánuje na jeseň zverejniť výzvy a niektoré z nich budú prioritne zohľadňovať zameranie na Rok slovenského divadla 2020. Všetkým záujemcom preto odporúčajú sledovať webstránku Fondu na podporu umenia fpu.sk.

Foto: Pixabay