Vznikla Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska

486

Vznikla nezávislá Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS). Komerčné televízne stanice vytvorili samostatnú asociáciu po tom, ako sa v štruktúre Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc k 1. januáru udiali zmeny. Zakladajúcimi členmi novovzniknutej asociácie sú spoločnosti Markiza – Slovakia, Mac TV a C.E.N. Agentúru SITA o tom informovala tajomníčka ATVS Zuzana Šangalová.

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska sa chce predovšetkým aktívne podieľať na legislatíve televízneho vysielania a autorských práv a na formovaní slovenského televízneho trhu tak, aby boli tieto procesy v súlade s európskou audiovizuálnou legislatívou. „Bude sa zasadzovať za korektné trhové prostredie na Slovensku a voľnú hospodársku súťaž. Jedným z najdôležitejších cieľov asociácie je aj naďalej ochrana slobody prejavu a slobodného šírenia informácií prostredníctvom televízneho vysielania,” uvádza tlačová správa ATVS.

Asociácia plánuje takisto koordináciu aj s domácimi a zahraničnými partnermi pôsobiacimi na mediálnom trhu. „Asociácia televíznych vysielateľov má pred sebou veľa úloh aj vízií, ktoré nás povedú k budúcemu zmysluplnému rozvoju televízneho vysielania. Dnes už nikto nepochybuje, že televízia ako médium sa mení a má mnoho možností na výber. K tomu potrebuje nielen energiu a investície, ale predovšetkým dobrú legislatívu a transparentný priestor, v ktorom bude môcť svoje plány uskutočňovať,“ podotkol predseda predstavenstva ATVS Marcel Grega.

Odchod prevádzkovateľov televízneho vysielania z Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANTRS) sa udial po vzájomnej dohode a porozumení, že mediatypy televízia a rozhlas sa potrebujú sústrediť na vlastný rozvoj a legislatívu. Asociácia dodáva, že nezávislé audiovizuálne médiá ostávajú naďalej v úzkom kontakte a vzájomne sa budú podporovať.