Za Rumanským do Martina

726

Záver roka sa niesol v znamení viacerých podujatí venovaných nedožitým deväťdesiatinám básnika Milana Rúfusa. Na barda našej poézie nezabudli ani v Martine. Pierko zo stratených krídiel bol komponovaný literárno-hudobný program v Literárnom múzeu SNK a predstavoval výber z Rúfusových esejí a poézie. Program dotvorili autorské fotografie Radoslava Ondrašoviča a autentický hlas Milana Rúfusa. Cyklus úvah predniesol Rúfus ako Epištoly na sviatočné dni v Československom rozhlase na Vianoce roku 1968. Knižného vydania sa dočkali na prelome rokov 1969 – 1970 v náklade 999 výtlačkov.
V tom istom múzeu, sídliacom v prvej historickej budove MS, sprístupnili aj výstavu grafika Igora Rumanského (1946 – 2006), ilustrátora Rúfusových zbierok poézie a jeho osobného priateľa. „Milan Rúfus ho kedysi nazval „nežným grafikom, ktorý celý svoj život vyrýva do tvrdého materiálu mäkkú baladu”, dokonca mu napísal báseň. Rumanský vzhliadal k Rúfusovej majstrovskej poézii a Rúfus zas obdivoval nežnú obraznosť a technickú dokonalosť Rumanského,“ uviedla autorka koncepcie výstavy Jarmila Kováčová. Výstavu, ktorá potrvá do februára 2019, tvoria originály ilustrácií k poézii, veľkoplošné reprodukcie ilustrácií, bibliofilných publikácií a voľných grafík zo zbierok SNK, Liptovskej galérie PMB, Rumansky art centre, Tranoscia a Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.

Jedna z Rumanského ilustrácií Rúfusovej poézie                               Foto: archív SNK