Zabudnutí géniovia

776

Niektorí súčasní filozofi hovoria, že dejiny sa v podstate delia na dve skupiny: na také, ktoré sa skutočne stali a možno ich postihnúť metódou historickej kritiky, a na to, čo sa odohráva v subjektívnej skúsenosti ľudských pokolení, z čoho sa skladá ich viera, spôsob života, obyčaje a tradície, slovom kultúra. Podľa niektorých práve druhá kategória má väčší význam, pretože je vo svete zbavenom poriadku tým činiteľom, ktorý ten poriadok do ľudského života vnáša. Človek je výtvorom tohto sveta, ale zároveň silou slobodnej vôle a rozhodovania aj tvorcom svojho života a svojich dejín.Filozof Kant hovorí, že „génius je príroda prejavujúca sav človeku prostredníctvom rozumu“. Génius sa podľa neho neriadi žiadnymi pravidlami, ale vytvára vzorce, vytvára estetické idey, obrazy, ktoré presahujú hranice abstraktného myslenia. Je to podľa neho vynikajúca osobnosť, veľduch obdarený neobyčajným tvorivým nadaním a obrovským potenciálom, ktorý vlastným úsilím dosiahol najvyšší stupeň ľudských schopností.Akí to boli géniovia, ktorí žili pred 6 000 – 3 000 rokmi pred n. l.? A čo vieme o ich živote? Akými vynálezmi a činmi vydláždili cestu ľudstvu? To sú otázky, na ktoré sa pokúsim v tejto eseji aspoň čiastočne odpovedať.

Zdroj: Miroslav Pius. Zabudnutí géniovia. In: Literárny týždenník, ročník XXIII, č. 9 – 10/ 2020 (11. 3. 2020), ISSN 0862-5999, s. 11