Zádušná svätá omša za akademického maliara Stanislava Dusíka

1097

Ako už informujeme na inom mieste portálu (a píše o tom aj printový Literárny týždenník), ešte v decembri minulého roku dotĺklo srdce vynikajúceho slovenského umelca, akademického maliara Stanislava Dusíka. Na túto výnimočnú umeleckú osobnosť a dobrého človeka si mohli všetci zaspomínať (osobne alebo na diaľku) aj vo štvrtok 30. januára počas zádušnej svätej omše o 18. hodine v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch, Pekná cesta 2.
Hlavným celebrantom a kazateľom bol J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre kultúru. Na husliach zahral Peter Michalica, na organe ďalší interpret svetového formátu Stanislav Šurin, na fujare Štefan Suchý a úryvok z poviedky Stana Dusíka V záhrade večnosti predniesol Jozef Šimonovič.

Na majstra Stanislava Dusíka si na našom portále onedlho zaspomíname aj prostredníctvom väčšieho portrétu a ukážok z bohatej výnimočnej tvorby.