Záložka do knihy spája školy a čítanie

614

Do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy sa doteraz zapojilo 1 146 škôl. Nemusí ísť pritom o konečné číslo. Do projektu určeného pre osemročné gymnázia a základné školy sa dá ešte registrovať do utorka 15. októbra. Informuje o tom web Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave, ktorá projekt organizuje spolu s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Snažia sa tak nadviazať kontakty medzi českými a slovenskými školami a podporiť u žiakov čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Tému List za listom – baví ma čítať navrhla pre tento ročník brnenská Knižnica Jiřího Mahena. „Téma je taká voľná, pretože do projektu sa zapájajú žiaci prvých ročníkov, ktorí ešte nevedia čítať a čítajú im učitelia, až po žiakov osemročných gymnázií,“ povedala pre agentúru SITA ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová. Dodala, že vďaka tomuto projektu môžu žiaci s mentálnym postihnutím či študenti zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú prístup k čítaniu kníh mimo školy, získať uznanie za svoju usilovnú prácu.

Popularita projektu podľa organizátorov rastie. Kým do prvého ročníka sa zapojilo 263 českých a slovenských škôl do súčasného ročníka prišli prihlášky z viac ako tisíc škôl. Najväčšie zastúpenie v projekte majú slovenské školy. Do posledného ročníka sa ich prihlásilo 727.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pre slovenské stredné školy organizuje aj celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy s témou Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Tento rok sa uskutoční jej 8. ročník.