Zbierka na pamätnú tabuľu pokračuje

461

V minulých vydaniach Literárneho týždenníka (LT) sme uverejnili informáciu o finančnej zbierke vyhlásenej Spolkom slovenských spisovateľov a našou redakciou na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Mestrovićovi, autorovi sochy Martina Kukučína v bratislavskej Medickej záhrade, a manželom Rudinskovcom, ktorí výraznou mierou prispeli k vyhotoveniu bronzových odliatkov a dovezeniu tejto sochy z Ameriky do Bratislavy. Veľmi nás potešilo, že viacerí naši čitatelia pohotovo zareagovali na výzvu a ochotne prispievajú do zbierky.

Ako sme informovali v čísle LT 39 – 40, ku dňu 9. 11. 2018 sa do zbierky zapojilo 54 ľudí a organizácií s celkovou sumou 1 720 eur. Prirodzene, odvtedy prišli ďalšie príspevky. K 23. 11. 2018 sa na zozname darcov objavili ďalšie mená: Ľudovít Kiss, Bratislava (25 eur), Eva Martinovská, Žiar na Hronom (30 eur), Anna Žbodáková, Bratislava (20 eur). Celkovo to teda predstavuje sumu 1 795 eur.

Ak sa rozhodnete aj vy podporiť zbierku a pomôcť dobrej veci, finančný príspevok pošlite na číslo účtu: SK11 0900 0000 0006 3041 0856. Do odkazu uveďte svoje meno, priezvisko a mesto (obec) a heslo Zbierka Kukučín. Zoznam darcov budeme uverejňovať v LT a zároveň budeme informovať o stave zbierky a o prípravách na vyhotovenie pamätnej tabule. Peniaze sa popri vyhotovení tabule použijú i na jej údržbu a na udržiavanie sochy samej. Vopred ďakujeme za ústretovosť.

Predpokladáme, že po vybavení všetkých formalít sa odhalenie pamätnej tabule uskutoční v decembri 2018. Pozvánku vopred uverejníme.