Zbierka na pamätnú tabuľu sa končí

536

V minulých vydaniach Literárneho týždenníka (LT) sme uverejnili informáciu o finančnej zbierke vyhlásenej Spolkom slovenských spisovateľov a našou redakciou na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďaky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Mestrovićovi, autorovi sochy Martina Kukučína v bratislavskej Medickej záhrade, a manželom Rudinskovcom, ktorí výraznou mierou prispeli k vyhotoveniu bronzových odliatkov a dovezeniu tejto sochy z Ameriky do Bratislavy. Veľmi nás potešilo, že viacerí naši čitatelia pohotovo zareagovali na výzvu a ochotne prispievajú do zbierky.

Ako sme informovali v čísle LT 41 – 42, ku dňu 23. 11. 2018 sa do zbierky zapojilo 61 ľudí a organizácií s celkovou sumou 1 995 eur. Prirodzene, odvtedy prišli ďalšie príspevky. K 7. 12. 2018 sa na zozname darcov zjavili ďalšie mená: Mária Čechovičová, Senec (25 eur), Anna Dobišová, Jana Dobišová, Horná Nitra (50 eur), Margita Ivaničková, Trenčín (10 eur), Klub Veličanov (50 eur) Vladimír Michalička, Bratislava (20 eur), Ivan Paška, Marianka (30 eur), Jaroslav Rezník, Bratislava (20 eur), Cyril Sekera, Bratislava (20 eur), Ladislav Volko, Bratislava (20 eur).Celkovo to teda predstavuje sumu 2 240 eur.

Ak sa rozhodnete aj vy podporiť zbierku a pomôcť dobrej veci, finančný príspevok pošlite na číslo účtu: SK11 0900 0000 0006 3041 0856. Do odkazu uveďte svoje meno, priezvisko a mesto (obec) a heslo Zbierka Kukučín. Zbierka sa končí dňom 31. 12. 2018. Zoznam darcov k tomuto dátumu uverejníme v prvom januárovom čísle roka 2019. Tabuľa je už prakticky dokončená, čakajú nás posledné rokovania s bratislavskou samosprávou. Peniaze sa popri vyhotovení tabule použijú i na jej údržbu a na udržiavanie sochy samej. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky.

Predpokladáme, že po vybavení všetkých formalít sa odhalenie pamätnej tabule uskutoční v prvom štvrťroku 2019. Termín sa musel odsunúť pre povolebné personálne zmeny v samosprávnych orgánoch Bratislavy. Pozvánku na slávnostné odhalenie tabule vopred uverejníme.

Ilustračné foto: pixabay.com