Želanie čitateľom do celého roku 2021

684

Všetkým čitateľom nášho internetového časopisu želáme v celom roku 2021 všetko dobré a hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoja a úspechov, k čomu všetkému budeme radi prispievať aj širokospektrálnym obsahom článkov v tomto online priestore! Určenom moderným kultúrnym ľuďom a dianiu v bohatom spektre života spoločnosti.

Už od piatku 8. januára, môžete čítať vždy v piatok aktualizované číslo nášho magazínu o spoločnosti a kultúre, týchto dvoch spojitých nádobách, ktoré ovplyvňujú životy nás všetkých…

Karikatúra Bruno Horecký